Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga istok


Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Brod
Slavonski Brod
Nova Gradiška
Nova Gradiška
Nove nade
Požega
Obrtnik Pž
Požega
Osijek II
Osijek
Silos
Đakovo
Slatina
Slatina
Slavonski Banovac
Pakrac
Šećerana Viro
Virovitica
Zanatlija SB
Slavonski Brod
Željezničar Bel
Belišće
Željezničar Os
Osijek
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Preuzimanja

Raspored utakmica
Izvješća kola:

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Željezničar Os Osijek II Željezničar
1-4
03.10.2020 17:00 | | |
1 2 Nove nade Brod Gradska kuglana Pž
1-4
03.10.2020 17:00 Hrvoje Bakić, A
Ivan Burivoda, D
| | |
1 3 Željezničar Bel Silos Belišće
1-4
03.10.2020 17:00 | | |
1 4 Nova Gradiška Slavonski Banovac Exit
1-4
03.10.2020 18:00 | | |
1 5 Zanatlija SB Obrtnik Pž SRC Vijuš
1-4
03.10.2020 18:00 | | |
1 6 Slatina Šećerana Viro ŠD TVIN
1-4
03.10.2020 14:00 | | |
2 7 Osijek II Šećerana Viro Pampas
1-6
10.10.2020 19:00 | | |
2 8 Obrtnik Pž Slatina Gradska kuglana Pž
1-4
10.10.2020 17:00 Franjo Soldo, A
Stipo Andrijević, B
| | |
2 9 Slavonski Banovac Zanatlija SB Gradska kuglana Pa
1-4
10.10.2020 17:00 | | |
2 10 Silos Nova Gradiška Fortuna
1-4
10.10.2020 17:00 Dalija Perković, B
Nikolina Kuić, D
| | |
2 11 Brod Željezničar Bel SRC Vijuš
5-8
10.10.2020 17:30 | | |
2 12 Željezničar Os Nove nade Željezničar
1-4
10.10.2020 17:00 | | |
3 13 Nove nade Osijek II Gradska kuglana Pž
1-4
17.10.2020 17:00 Hrvoje Bakić, A
Milan Burivoda, D
| | |
3 14 Željezničar Bel Željezničar Os Belišće
1-4
17.10.2020 17:00 | | |
3 15 Nova Gradiška Brod Exit
1-4
17.10.2020 18:00 | | |
3 16 Zanatlija SB Silos SRC Vijuš
1-4
17.10.2020 18:00 | | |
3 17 Slatina Slavonski Banovac ŠD TVIN
1-4
17.10.2020 14:00 | | |
3 18 Šećerana Viro Obrtnik Pž ŠD TVIN
1-4
17.10.2020 18:00 | | |
4 19 Osijek II Obrtnik Pž Pampas
1-6
24.10.2020 19:00 | | |
4 20 Slavonski Banovac Šećerana Viro Gradska kuglana Pa
1-4
24.10.2020 17:00 | | |
4 21 Silos Slatina Fortuna
1-4
24.10.2020 17:00 Dalija Perković, B
Nikolina Kuić, D
| | |
4 22 Brod Zanatlija SB SRC Vijuš
5-8
24.10.2020 17:30 | | |
4 23 Željezničar Os Nova Gradiška Željezničar
1-4
24.10.2020 17:00 | | |
4 24 Nove nade Željezničar Bel Gradska kuglana Pž
1-4
24.10.2020 17:00 Hrvoje Bakić, A
Mario Trnokop, D
| | |
5 25 Željezničar Bel Osijek II Belišće
1-4
07.11.2020 13:00 | | |
5 26 Nova Gradiška Nove nade Exit
1-4
07.11.2020 18:00 | | |
5 27 Zanatlija SB Željezničar Os SRC Vijuš
1-4
07.11.2020 18:00 | | |
5 28 Slatina Brod ŠD TVIN
1-4
07.11.2020 14:00 | | |
5 29 Šećerana Viro Silos ŠD TVIN
1-4
07.11.2020 18:00 | | |
5 30 Obrtnik Pž Slavonski Banovac Gradska kuglana Pž
1-4
07.11.2020 17:00 | | |
6 31 Osijek II Slavonski Banovac Pampas
1-6
14.11.2020 19:00 | | |
6 32 Silos Obrtnik Pž Fortuna
1-4
14.11.2020 17:00 | | |
6 33 Brod Šećerana Viro SRC Vijuš
5-8
14.11.2020 17:30 | | |
6 34 Željezničar Os Slatina Željezničar
1-4
14.11.2020 17:00 | | |
6 35 Nove nade Zanatlija SB Gradska kuglana Pž
1-4
14.11.2020 17:00 | | |
6 36 Željezničar Bel Nova Gradiška Belišće
1-4
14.11.2020 17:00 | | |
7 37 Nova Gradiška Osijek II Exit
1-4
21.11.2020 18:00 | | |
7 38 Zanatlija SB Željezničar Bel SRC Vijuš
1-4
21.11.2020 18:00 | | |
7 39 Slatina Nove nade ŠD TVIN
1-4
21.11.2020 14:00 | | |
7 40 Šećerana Viro Željezničar Os ŠD TVIN
1-4
21.11.2020 18:00 | | |
7 41 Obrtnik Pž Brod Gradska kuglana Pž
1-4
21.11.2020 17:00 | | |
7 42 Slavonski Banovac Silos Gradska kuglana Pa
1-4
21.11.2020 13:00 | | |
8 43 Osijek II Silos Pampas
1-6
28.11.2020 19:00 | | |
8 44 Brod Slavonski Banovac SRC Vijuš
5-8
28.11.2020 18:30 | | |
8 45 Željezničar Os Obrtnik Pž Željezničar
1-4
28.11.2020 17:00 | | |
8 46 Nove nade Šećerana Viro Gradska kuglana Pž
1-4
28.11.2020 17:00 | | |
8 47 Željezničar Bel Slatina Belišće
1-4
28.11.2020 17:00 | | |
8 48 Nova Gradiška Zanatlija SB Exit
1-4
28.11.2020 18:00 | | |
9 49 Zanatlija SB Osijek II SRC Vijuš
1-4
05.12.2020 18:00 | | |
9 50 Slatina Nova Gradiška ŠD TVIN
1-4
05.12.2020 14:00 | | |
9 51 Šećerana Viro Željezničar Bel ŠD TVIN
1-4
05.12.2020 18:00 | | |
9 52 Obrtnik Pž Nove nade Gradska kuglana Pž
1-4
05.12.2020 17:00 | | |
9 53 Slavonski Banovac Željezničar Os Gradska kuglana Pa
1-4
05.12.2020 13:00 | | |
9 54 Silos Brod Fortuna
1-4
05.12.2020 17:00 | | |
10 55 Osijek II Brod Pampas
1-6
12.12.2020 19:00 | | |
10 56 Željezničar Os Silos Željezničar
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
10 57 Nove nade Slavonski Banovac Gradska kuglana Pž
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
10 58 Željezničar Bel Obrtnik Pž Belišće
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
10 59 Nova Gradiška Šećerana Viro Exit
1-4
12.12.2020 18:00 | | |
10 60 Zanatlija SB Slatina SRC Vijuš
1-4
12.12.2020 18:00 | | |
11 61 Slatina Osijek II ŠD TVIN
1-4
19.12.2020 14:00 | | |
11 62 Šećerana Viro Zanatlija SB ŠD TVIN
1-4
19.12.2020 18:00 | | |
11 63 Obrtnik Pž Nova Gradiška Gradska kuglana Pž
1-4
19.12.2020 17:00 | | |
11 64 Slavonski Banovac Željezničar Bel Gradska kuglana Pa
1-4
19.12.2020 13:00 | | |
11 65 Silos Nove nade Fortuna
1-4
19.12.2020 17:00 | | |
11 66 Brod Željezničar Os SRC Vijuš
5-8
19.12.2020 17:30 | | |
12 67 Osijek II Željezničar Os Pampas
1-6
16.01.2021 19:00 | | |
12 68 Brod Nove nade SRC Vijuš
5-8
16.01.2021 17:30 | | |
12 69 Silos Željezničar Bel Fortuna
1-4
16.01.2021 17:00 | | |
12 70 Slavonski Banovac Nova Gradiška Gradska kuglana Pa
1-4
16.01.2021 13:00 | | |
12 71 Obrtnik Pž Zanatlija SB Gradska kuglana Pž
1-4
16.01.2021 17:00 | | |
12 72 Šećerana Viro Slatina ŠD TVIN
1-4
16.01.2021 18:00 | | |
13 73 Šećerana Viro Osijek II ŠD TVIN
1-4
23.01.2021 18:00 | | |
13 74 Slatina Obrtnik Pž ŠD TVIN
1-4
23.01.2021 14:00 | | |
13 75 Zanatlija SB Slavonski Banovac SRC Vijuš
1-4
23.01.2021 18:00 | | |
13 76 Nova Gradiška Silos Exit
1-4
23.01.2021 18:00 | | |
13 77 Željezničar Bel Brod Belišće
1-4
23.01.2021 17:00 | | |
13 78 Nove nade Željezničar Os Gradska kuglana Pž
1-4
23.01.2021 17:00 | | |
14 79 Osijek II Nove nade Pampas
1-6
30.01.2021 19:00 | | |
14 80 Željezničar Os Željezničar Bel Željezničar
1-4
30.01.2021 17:00 | | |
14 81 Brod Nova Gradiška SRC Vijuš
5-8
30.01.2021 17:30 | | |
14 82 Silos Zanatlija SB Fortuna
1-4
30.01.2021 17:00 | | |
14 83 Slavonski Banovac Slatina Gradska kuglana Pa
1-4
30.01.2021 13:00 | | |
14 84 Obrtnik Pž Šećerana Viro Gradska kuglana Pž
1-4
30.01.2021 17:00 | | |
15 85 Obrtnik Pž Osijek II Gradska kuglana Pž
1-4
06.02.2021 17:00 | | |
15 86 Šećerana Viro Slavonski Banovac ŠD TVIN
1-4
06.02.2021 18:00 | | |
15 87 Slatina Silos ŠD TVIN
1-4
06.02.2021 14:00 | | |
15 88 Zanatlija SB Brod SRC Vijuš
1-4
06.02.2021 18:00 | | |
15 89 Nova Gradiška Željezničar Os Exit
1-4
06.02.2021 18:00 | | |
15 90 Željezničar Bel Nove nade Belišće
1-4
06.02.2021 17:00 | | |
16 91 Osijek II Željezničar Bel Pampas
1-6
13.02.2021 19:00 | | |
16 92 Nove nade Nova Gradiška Gradska kuglana Pž
1-4
13.02.2021 17:00 | | |
16 93 Željezničar Os Zanatlija SB Željezničar
1-4
13.02.2021 17:00 | | |
16 94 Brod Slatina SRC Vijuš
5-8
13.02.2021 17:30 | | |
16 95 Silos Šećerana Viro Fortuna
1-4
13.02.2021 17:00 | | |
16 96 Slavonski Banovac Obrtnik Pž Gradska kuglana Pa
1-4
13.02.2021 17:00 | | |
17 97 Slavonski Banovac Osijek II Gradska kuglana Pa
1-4
20.02.2021 13:00 | | |
17 98 Obrtnik Pž Silos Gradska kuglana Pž
1-4
20.02.2021 17:00 | | |
17 99 Šećerana Viro Brod ŠD TVIN
1-4
20.02.2021 18:00 | | |
17 100 Slatina Željezničar Os ŠD TVIN
1-4
20.02.2021 14:00 | | |
17 101 Zanatlija SB Nove nade SRC Vijuš
1-4
20.02.2021 18:00 | | |
17 102 Nova Gradiška Željezničar Bel Exit
1-4
20.02.2021 18:00 | | |
18 103 Osijek II Nova Gradiška Pampas
1-6
27.02.2021 19:00 | | |
18 104 Željezničar Bel Zanatlija SB Belišće
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
18 105 Nove nade Slatina Gradska kuglana Pž
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
18 106 Željezničar Os Šećerana Viro Željezničar
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
18 107 Brod Obrtnik Pž SRC Vijuš
5-8
27.02.2021 17:30 | | |
18 108 Silos Slavonski Banovac Fortuna
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
19 109 Silos Osijek II Fortuna
1-4
06.03.2021 17:00 | | |
19 110 Slavonski Banovac Brod Gradska kuglana Pa
1-4
06.03.2021 13:00 | | |
19 111 Obrtnik Pž Željezničar Os Gradska kuglana Pž
1-4
06.03.2021 17:00 | | |
19 112 Šećerana Viro Nove nade ŠD TVIN
1-4
06.03.2021 18:00 | | |
19 113 Slatina Željezničar Bel ŠD TVIN
1-4
06.03.2021 14:00 | | |
19 114 Zanatlija SB Nova Gradiška SRC Vijuš
1-4
06.03.2021 18:00 | | |
20 115 Osijek II Zanatlija SB Pampas
1-6
13.03.2021 19:00 | | |
20 116 Nova Gradiška Slatina Exit
1-4
13.03.2021 18:00 | | |
20 117 Željezničar Bel Šećerana Viro Belišće
1-4
13.03.2021 17:00 | | |
20 118 Nove nade Obrtnik Pž Gradska kuglana Pž
1-4
13.03.2021 17:00 | | |
20 119 Željezničar Os Slavonski Banovac Željezničar
1-4
13.03.2021 17:00 | | |
20 120 Brod Silos SRC Vijuš
5-8
13.03.2021 17:30 | | |
21 121 Brod Osijek II SRC Vijuš
5-8
20.03.2021 17:30 | | |
21 122 Silos Željezničar Os Fortuna
1-4
20.03.2021 17:00 | | |
21 123 Slavonski Banovac Nove nade Gradska kuglana Pa
1-4
20.03.2021 13:00 | | |
21 124 Obrtnik Pž Željezničar Bel Gradska kuglana Pž
1-4
20.03.2021 17:00 | | |
21 125 Šećerana Viro Nova Gradiška ŠD TVIN
1-4
20.03.2021 18:00 | | |
21 126 Slatina Zanatlija SB ŠD TVIN
1-4
20.03.2021 14:00 | | |
22 127 Osijek II Slatina Pampas
1-6
27.03.2021 19:00 | | |
22 128 Zanatlija SB Šećerana Viro SRC Vijuš
1-4
27.03.2021 18:00 | | |
22 129 Nova Gradiška Obrtnik Pž Exit
1-4
27.03.2021 18:00 | | |
22 130 Željezničar Bel Slavonski Banovac Belišće
1-4
27.03.2021 17:00 | | |
22 131 Nove nade Silos Gradska kuglana Pž
1-4
27.03.2021 17:00 | | |
22 132 Željezničar Os Brod Željezničar
1-4
27.03.2021 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više