Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga zapad


Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Karlobag
Karlobag
Mladost
Delnice
Mostanje 1949
Karlovac
Obrtnik Og
Ogulin
Policajac Og
Ogulin
Rakovica
Rakovica
Skrad
Skrad
Stara Hiža
Duga Resa
Uljanik
Pula
Vatrogasac
Otočac
Velebit II
Otočac
Željezničar Ka
Karlovac
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Preuzimanja

Raspored utakmica
Izvješća kola:

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Karlobag Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
04.10.2020 17:00 | | |
1 2 Mladost Obrtnik Og GSC Delnice
1-4
03.10.2020 17:00 | | |
1 3 Rakovica Željezničar Ka Hotel Jezero
1-4
04.10.2020 16:00 | | |
1 4 Mostanje 1949 Skrad Dom HV Zrinski
1-4
03.10.2020 18:00 | | |
1 5 Policajac Og Stara Hiža Klek
1-4
03.10.2020 17:00 | | |
1 6 Velebit II Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
03.10.2020 13:00 | | |
2 7 Uljanik Vatrogasac DS Mate Parlov
1-4
10.10.2020 17:00 Šime Karamarko, B
Sanjin Taratina, C
| | |
2 8 Stara Hiža Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
11.10.2020 17:00 | | |
2 9 Skrad Policajac Og Zeleni Vir
1-4
10.10.2020 17:30 | | |
2 10 Željezničar Ka Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
10.10.2020 14:00 | | |
2 11 Obrtnik Og Rakovica Klek
1-4
11.10.2020 17:00 | | |
2 12 Karlobag Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
11.10.2020 17:00 | | |
3 13 Mladost Uljanik GSC Delnice
1-4
17.10.2020 17:00 | | |
3 14 Rakovica Karlobag Hotel Jezero
1-4
18.10.2020 16:00 | | |
3 15 Mostanje 1949 Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
17.10.2020 18:00 | | |
3 16 Policajac Og Željezničar Ka Klek
1-4
17.10.2020 17:00 | | |
3 17 Velebit II Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
17.10.2020 13:00 | | |
3 18 Vatrogasac Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
18.10.2020 16:00 | | |
4 19 Uljanik Stara Hiža DS Mate Parlov
1-4
24.10.2020 17:00 Šime Karamarko, B
Vjekoslav Vido, C
| | |
4 20 Skrad Vatrogasac Zeleni Vir
1-4
24.10.2020 17:30 | | |
4 21 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
24.10.2020 14:00 | | |
4 22 Obrtnik Og Policajac Og Klek
1-4
25.10.2020 17:00 | | |
4 23 Karlobag Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
25.10.2020 17:00 | | |
4 24 Mladost Rakovica GSC Delnice
1-4
24.10.2020 17:00 | | |
5 25 Rakovica Uljanik Hotel Jezero
1-4
08.11.2020 16:00 | | |
5 26 Mostanje 1949 Mladost Dom HV Zrinski
1-4
07.11.2020 18:00 | | |
5 27 Policajac Og Karlobag Klek
1-4
07.11.2020 17:00 | | |
5 28 Velebit II Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
07.11.2020 13:00 | | |
5 29 Vatrogasac Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
08.11.2020 16:00 | | |
5 30 Stara Hiža Skrad Dom HV Zrinski
1-4
08.11.2020 17:00 | | |
6 31 Uljanik Skrad DS Mate Parlov
1-4
14.11.2020 17:00 Šime Karamarko, B
Sanjin Taratina, C
| | |
6 32 Željezničar Ka Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2020 14:00 | | |
6 33 Obrtnik Og Vatrogasac Klek
1-4
15.11.2020 17:00 | | |
6 34 Karlobag Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
15.11.2020 17:00 | | |
6 35 Mladost Policajac Og GSC Delnice
1-4
14.11.2020 17:00 | | |
6 36 Rakovica Mostanje 1949 Hotel Jezero
1-4
15.11.2020 16:00 | | |
7 37 Mostanje 1949 Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
21.11.2020 18:00 | | |
7 38 Policajac Og Rakovica Klek
1-4
21.11.2020 17:00 | | |
7 39 Velebit II Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
21.11.2020 13:00 | | |
7 40 Vatrogasac Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
22.11.2020 16:00 | | |
7 41 Stara Hiža Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
22.11.2020 17:00 | | |
7 42 Skrad Željezničar Ka Zeleni Vir
1-4
21.11.2020 17:30 | | |
8 43 Uljanik Željezničar Ka DS Mate Parlov
1-4
29.11.2020 11:00 Šime Karamarko, B
Sanjin Taratina, C
| | |
8 44 Obrtnik Og Skrad Klek
1-4
29.11.2020 17:00 | | |
8 45 Karlobag Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
29.11.2020 17:00 | | |
8 46 Mladost Vatrogasac GSC Delnice
1-4
28.11.2020 17:00 | | |
8 47 Rakovica Velebit II Hotel Jezero
1-4
29.11.2020 16:00 | | |
8 48 Mostanje 1949 Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
28.11.2020 18:00 | | |
9 49 Policajac Og Uljanik Klek
1-4
06.12.2020 18:00 | | |
9 50 Velebit II Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
05.12.2020 13:00 | | |
9 51 Vatrogasac Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
06.12.2020 17:00 | | |
9 52 Stara Hiža Mladost Dom HV Zrinski
1-4
06.12.2020 17:00 | | |
9 53 Karlobag Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
06.12.2020 14:00 | | |
9 54 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
05.12.2020 14:00 | | |
10 55 Uljanik Obrtnik Og DS Mate Parlov
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
10 56 Karlobag Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
13.12.2020 17:00 | | |
10 57 Mladost Skrad GSC Delnice
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
10 58 Rakovica Stara Hiža Hotel Jezero
1-4
13.12.2020 16:00 | | |
10 59 Mostanje 1949 Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
12.12.2020 18:00 | | |
10 60 Policajac Og Velebit II Klek
1-4
12.12.2020 17:00 | | |
11 61 Velebit II Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
19.12.2020 13:00 | | |
11 62 Vatrogasac Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
20.12.2020 16:00 | | |
11 63 Stara Hiža Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
20.12.2020 17:00 | | |
11 64 Skrad Rakovica Zeleni Vir
1-4
19.12.2020 17:30 | | |
11 65 Željezničar Ka Mladost Dom HV Zrinski
1-4
19.12.2020 14:00 | | |
11 66 Obrtnik Og Karlobag Klek
1-4
20.12.2020 18:00 | | |
12 67 Uljanik Karlobag DS Mate Parlov
1-4
16.01.2021 17:00 | | |
12 68 Obrtnik Og Mladost Klek
1-4
17.01.2021 17:00 | | |
12 69 Željezničar Ka Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
16.01.2021 14:00 | | |
12 70 Skrad Mostanje 1949 Zeleni Vir
1-4
16.01.2021 17:30 | | |
12 71 Stara Hiža Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
17.01.2021 17:00 | | |
12 72 Vatrogasac Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
17.01.2021 19:00 | | |
13 73 Vatrogasac Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
24.01.2021 16:00 | | |
13 74 Velebit II Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
23.01.2021 13:00 | | |
13 75 Policajac Og Skrad Klek
1-4
23.01.2021 17:00 | | |
13 76 Mostanje 1949 Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2021 18:00 | | |
13 77 Rakovica Obrtnik Og Hotel Jezero
1-4
24.01.2021 16:00 | | |
13 78 Mladost Karlobag GSC Delnice
1-4
23.01.2021 17:00 | | |
14 79 Uljanik Mladost DS Mate Parlov
1-4
30.01.2021 17:00 | | |
14 80 Karlobag Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
31.01.2021 17:00 | | |
14 81 Obrtnik Og Mostanje 1949 Klek
1-4
31.01.2021 17:00 | | |
14 82 Željezničar Ka Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
30.01.2021 14:00 | | |
14 83 Skrad Velebit II Zeleni Vir
1-4
30.01.2021 17:30 | | |
14 84 Stara Hiža Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
31.01.2021 17:00 | | |
15 85 Stara Hiža Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
07.02.2021 17:00 | | |
15 86 Vatrogasac Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
07.02.2021 16:00 | | |
15 87 Velebit II Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
06.02.2021 13:00 | | |
15 88 Policajac Og Obrtnik Og Klek
1-4
06.02.2021 17:00 | | |
15 89 Mostanje 1949 Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2021 18:00 | | |
15 90 Rakovica Mladost Hotel Jezero
1-4
07.02.2021 16:00 | | |
16 91 Uljanik Rakovica DS Mate Parlov
1-4
13.02.2021 13:00 | | |
16 92 Mladost Mostanje 1949 GSC Delnice
1-4
13.02.2021 17:00 | | |
16 93 Karlobag Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
14.02.2021 17:00 | | |
16 94 Obrtnik Og Velebit II Klek
1-4
14.02.2021 17:00 | | |
16 95 Željezničar Ka Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
13.02.2021 14:00 | | |
16 96 Skrad Stara Hiža Zeleni Vir
1-4
13.02.2021 17:30 | | |
17 97 Skrad Uljanik Zeleni Vir
1-4
20.02.2021 17:30 | | |
17 98 Stara Hiža Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
21.02.2021 17:00 | | |
17 99 Vatrogasac Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
21.02.2021 16:00 | | |
17 100 Velebit II Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
20.02.2021 13:00 | | |
17 101 Policajac Og Mladost Klek
1-4
20.02.2021 17:00 | | |
17 102 Mostanje 1949 Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
20.02.2021 18:00 | | |
18 103 Uljanik Mostanje 1949 DS Mate Parlov
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
18 104 Rakovica Policajac Og Hotel Jezero
1-4
28.02.2021 16:00 | | |
18 105 Mladost Velebit II GSC Delnice
1-4
27.02.2021 17:00 | | |
18 106 Karlobag Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
28.02.2021 17:00 | | |
18 107 Obrtnik Og Stara Hiža Klek
1-4
28.02.2021 17:00 | | |
18 108 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2021 14:00 | | |
19 109 Željezničar Ka Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
06.03.2021 14:00 | | |
19 110 Skrad Obrtnik Og Zeleni Vir
1-4
06.03.2021 17:30 | | |
19 111 Stara Hiža Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
07.03.2021 17:00 | | |
19 112 Vatrogasac Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
07.03.2021 16:00 | | |
19 113 Velebit II Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
06.03.2021 13:00 | | |
19 114 Policajac Og Mostanje 1949 Klek
1-4
06.03.2021 17:00 | | |
20 115 Uljanik Policajac Og DS Mate Parlov
1-4
14.03.2021 11:00 | | |
20 116 Mostanje 1949 Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2021 18:00 | | |
20 117 Rakovica Vatrogasac Hotel Jezero
1-4
14.03.2021 16:00 | | |
20 118 Mladost Stara Hiža GSC Delnice
1-4
13.03.2021 17:00 | | |
20 119 Skrad Karlobag Zeleni Vir
1-4
13.03.2021 17:30 | | |
20 120 Obrtnik Og Željezničar Ka Klek
1-4
14.03.2021 17:00 | | |
21 121 Obrtnik Og Uljanik Klek
1-4
21.03.2021 17:00 | | |
21 122 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
20.03.2021 14:00 | | |
21 123 Skrad Mladost Zeleni Vir
1-4
20.03.2021 17:30 | | |
21 124 Stara Hiža Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
21.03.2021 17:00 | | |
21 125 Vatrogasac Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
21.03.2021 16:00 | | |
21 126 Velebit II Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
20.03.2021 13:00 | | |
22 127 Uljanik Velebit II DS Mate Parlov
1-4
28.03.2021 16:00 | | |
22 128 Policajac Og Vatrogasac Klek
1-4
28.03.2021 16:00 | | |
22 129 Mostanje 1949 Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
28.03.2021 16:00 | | |
22 130 Rakovica Skrad Hotel Jezero
1-4
28.03.2021 16:00 | | |
22 131 Mladost Željezničar Ka GSC Delnice
1-4
28.03.2021 16:00 | | |
22 132 Karlobag Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
28.03.2021 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više