Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika


Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Dubovac
Karlovac
Euphoria
Ogulin
Gacka
Otočac
Korana II
Slunj
Korana III
Slunj
Mantinela I
Karlovac
Mantinela II
Karlovac
Poštar Og
Ogulin
Visočica
Gospić
Željezničar-Branitelj
Ogulin
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Preuzimanja

Raspored utakmica
Izvješća kola:

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Gacka Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
03.10.2020 18:00 | | |
1 2 Korana III Dubovac Šanac
1-4
04.10.2020 17:00 | | |
1 3 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
03.10.2020 10:00 | | |
1 4 Euphoria Korana II Klek
1-4
03.10.2020 13:00 | | |
1 5 Željezničar-Branitelj Poštar Og Klek
1-4
04.10.2020 14:00 | | |
2 6 Visočica Poštar Og Hotel Jezero
1-4
11.10.2020 15:00 | | |
2 7 Korana II Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
11.10.2020 17:00 | | |
2 8 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
10.10.2020 10:00 | | |
2 9 Dubovac Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
11.10.2020 10:00 | | |
2 10 Gacka Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
10.10.2020 18:00 | | |
3 11 Korana III Visočica Šanac
1-4
18.10.2020 17:00 | | |
3 12 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
17.10.2020 10:00 | | |
3 13 Euphoria Dubovac Klek
1-4
17.10.2020 13:00 | | |
3 14 Željezničar-Branitelj Mantinela II Klek
1-4
18.10.2020 14:00 | | |
3 15 Poštar Og Korana II Klek
1-4
18.10.2020 10:00 | | |
4 16 Visočica Korana II Hotel Jezero
1-4
25.10.2020 15:00 | | |
4 17 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
24.10.2020 10:00 | | |
4 18 Dubovac Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
25.10.2020 10:00 | | |
4 19 Gacka Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
24.10.2020 18:00 | | |
4 20 Korana III Mantinela I Šanac
1-4
25.10.2020 17:00 | | |
5 21 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.11.2020 10:00 | | |
5 22 Euphoria Korana III Klek
1-4
07.11.2020 13:00 | | |
5 23 Željezničar-Branitelj Gacka Klek
1-4
08.11.2020 14:00 | | |
5 24 Poštar Og Dubovac Klek
1-4
08.11.2020 10:00 | | |
5 25 Korana II Mantinela II Šanac
1-4
08.11.2020 17:00 | | |
6 26 Visočica Mantinela II Hotel Jezero
1-4
15.11.2020 12:00 | | |
6 27 Dubovac Korana II Dom HV Zrinski
1-4
15.11.2020 10:00 | | |
6 28 Gacka Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
14.11.2020 18:00 | | |
6 29 Korana III Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
15.11.2020 17:00 | | |
6 30 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2020 10:00 | | |
7 31 Euphoria Visočica Klek
1-4
22.11.2020 18:00 | | |
7 32 Željezničar-Branitelj Mantinela I Klek
1-4
22.11.2020 14:00 | | |
7 33 Poštar Og Korana III Klek
1-4
22.11.2020 10:00 | | |
7 34 Korana II Gacka Šanac
1-4
22.11.2020 17:00 | | |
7 35 Mantinela II Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
21.11.2020 10:00 | | |
8 36 Visočica Dubovac Hotel Jezero
1-4
29.11.2020 12:00 | | |
8 37 Gacka Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
28.11.2020 18:00 | | |
8 38 Korana III Korana II Šanac
1-4
29.11.2020 17:00 | | |
8 39 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
28.11.2020 10:00 | | |
8 40 Euphoria Željezničar-Branitelj Klek
1-4
28.11.2020 13:00 | | |
9 41 Željezničar-Branitelj Visočica Klek
1-4
06.12.2020 14:00 | | |
9 42 Poštar Og Euphoria Klek
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
9 43 Korana II Mantinela I Šanac
1-4
06.12.2020 17:00 | | |
9 44 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
05.12.2020 10:00 | | |
9 45 Dubovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
10 46 Visočica Gacka Hotel Jezero
1-4
17.01.2021 15:00 | | |
10 47 Dubovac Korana III Dom HV Zrinski
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
10 48 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
16.01.2021 10:00 | | |
10 49 Korana II Euphoria Šanac
1-4
17.01.2021 17:00 | | |
10 50 Poštar Og Željezničar-Branitelj Klek
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
11 51 Poštar Og Visočica Klek
1-4
24.01.2021 10:00 | | |
11 52 Željezničar-Branitelj Korana II Klek
1-4
24.01.2021 14:00 | | |
11 53 Euphoria Mantinela II Klek
1-4
23.01.2021 13:00 | | |
11 54 Mantinela I Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2021 10:00 | | |
11 55 Korana III Gacka Šanac
1-4
24.01.2021 17:00 | | |
12 56 Visočica Korana III Hotel Jezero
1-4
31.01.2021 15:00 | | |
12 57 Gacka Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
30.01.2021 18:00 | | |
12 58 Dubovac Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
31.01.2021 10:00 | | |
12 59 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
30.01.2021 10:00 | | |
12 60 Korana II Poštar Og Šanac
1-4
31.01.2021 17:00 | | |
13 61 Korana II Visočica Šanac
1-4
07.02.2021 17:00 | | |
13 62 Poštar Og Mantinela II Klek
1-4
07.02.2021 10:00 | | |
13 63 Željezničar-Branitelj Dubovac Klek
1-4
07.02.2021 14:00 | | |
13 64 Euphoria Gacka Klek
1-4
06.02.2021 13:00 | | |
13 65 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2021 10:00 | | |
14 66 Visočica Mantinela I Hotel Jezero
1-4
13.02.2021 15:00 | | |
14 67 Korana III Euphoria Šanac
1-4
14.02.2021 17:00 | | |
14 68 Gacka Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
13.02.2021 18:00 | | |
14 69 Dubovac Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
14.02.2021 10:00 | | |
14 70 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.02.2021 10:00 | | |
15 71 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
20.02.2021 10:00 | | |
15 72 Korana II Dubovac Šanac
1-4
21.02.2021 17:00 | | |
15 73 Poštar Og Gacka Klek
1-4
21.02.2021 10:00 | | |
15 74 Željezničar-Branitelj Korana III Klek
1-4
21.02.2021 14:00 | | |
15 75 Euphoria Mantinela I Klek
1-4
20.02.2021 13:00 | | |
16 76 Visočica Euphoria Hotel Jezero
1-4
28.02.2021 12:00 | | |
16 77 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2021 10:00 | | |
16 78 Korana III Poštar Og Šanac
1-4
28.02.2021 17:00 | | |
16 79 Gacka Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
27.02.2021 18:00 | | |
16 80 Dubovac Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
28.02.2021 10:00 | | |
17 81 Dubovac Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 82 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.03.2021 10:00 | | |
17 83 Korana II Korana III Šanac
1-4
07.03.2021 17:00 | | |
17 84 Poštar Og Mantinela I Klek
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 85 Željezničar-Branitelj Euphoria Klek
1-4
07.03.2021 14:00 | | |
18 86 Visočica Željezničar-Branitelj Hotel Jezero
1-4
14.03.2021 12:00 | | |
18 87 Euphoria Poštar Og Klek
1-4
14.03.2021 13:00 | | |
18 88 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2021 10:00 | | |
18 89 Korana III Mantinela II Šanac
1-4
14.03.2021 17:00 | | |
18 90 Gacka Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
13.03.2021 18:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više