Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga sjever - zona Bjelovar


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Slavonija
Novska
7 7 0 0 14 44.5 11.5
2. Slavonac Li
Lipovljani
7 6 0 1 12 34.5 21.5
3. Bilogora
Bjelovar
7 5 0 2 10 36.0 20.0
4. Jedinstvo
Sisak
7 4 0 3 8 29.5 26.5
5. Zanatlija Sk
Sisak
7 2 1 4 5 23.5 32.5
6. Siscia
Sisak
7 1 2 4 4 24.0 32.0
7. Poštar Bj
Bjelovar
7 1 1 5 3 22.0 34.0
8. Stolar
Jasenovac
7 0 0 7 0 10.0 46.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Slavonac Li Slavonija SRC Kutina
1-6
2.0 : 6.0 (3284 : 3313) 08.10.2021 18:00 Luko Del Ponte, C
Danijel Dado, C
| | |
1 2 Zanatlija Sk Jedinstvo SRC Sisak
1-4
3.0 : 5.0 (3180 : 3262) 09.10.2021 15:00 Dragan Glajh, A
Vladimir Vukmanović, A
| | |
1 3 Siscia Bilogora SRC Sisak
1-4
2.0 : 6.0 (3153 : 3164) 10.10.2021 10:00 Dražena Smuđ, A
Valentino Smuđ, C
| | |
1 4 Stolar Poštar Bj Gradska kuglana No
1-4
1.0 : 7.0 (2923 : 3088) 09.10.2021 18:00 Marko Hećimović, A
Željka Babić, B
| | |
2 5 Slavonija Poštar Bj Gradska kuglana No
1-4
7.0 : 1.0 (3171 : 2660) 16.10.2021 11:00 Darko Kasumović, B
Željka Babić, B
| | |
2 6 Bilogora Stolar Gradska kuglana Bj
1-6
7.0 : 1.0 (3231 : 3052) 17.10.2021 11:00 Darko Blaško, A
Stevo Antolić, C
| | |
2 7 Jedinstvo Siscia SRC Sisak
1-4
6.0 : 2.0 (3151 : 3069) 13.10.2021 19:00 Dražena Smuđ, A
Merzeta Perak, C
| | |
2 8 Slavonac Li Zanatlija Sk SRC Kutina
1-6
5.5 : 2.5 (3382 : 3351) 15.10.2021 18:00 Dario Duda, A
Vedran Bohatka, D
| | |
3 9 Zanatlija Sk Slavonija SRC Sisak
1-4
2.0 : 6.0 (3064 : 3167) 23.10.2021 15:00 Dragan Glajh, A
Tomislav Pejak, B
| | |
3 10 Siscia Slavonac Li SRC Sisak
1-4
3.0 : 5.0 (3154 : 3160) 24.10.2021 10:00 Valerija Smuđ, A
Valentino Smuđ, C
| | |
3 11 Stolar Jedinstvo Gradska kuglana No
1-4
2.0 : 6.0 (3066 : 3208) 23.10.2021 18:00 Marko Hećimović, A
Željka Babić, B
| | |
3 12 Poštar Bj Bilogora Gradska kuglana Bj
1-6
3.0 : 5.0 (3176 : 3195) 24.10.2021 15:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
4 13 Slavonija Bilogora Gradska kuglana No
1-4
7.0 : 1.0 (3206 : 3087) 30.10.2021 11:00 Ljiljana Gulić, A
Željka Babić, B
| | |
4 14 Jedinstvo Poštar Bj SRC Sisak
1-4
6.0 : 2.0 (3164 : 3012) 30.10.2021 19:00 Tomislav Pejak, B
Dragan Glajh, A
| | |
4 15 Slavonac Li Stolar SRC Kutina
1-6
6.0 : 2.0 (3229 : 3148) 29.10.2021 18:00 Leonardo Horvat, B
Ivana Belši, D
| | |
4 16 Zanatlija Sk Siscia SRC Sisak
1-4
4.0 : 4.0 (3131 : 3165) 30.10.2021 15:00 Dražena Smuđ, A
Merzeta Perak, C
| | |
5 17 Siscia Slavonija SRC Sisak
1-4
2.0 : 6.0 (3233 : 3296) 07.11.2021 10:00 Davorka Novak, A
Valentino Smuđ, C
| | |
5 18 Stolar Zanatlija Sk Gradska kuglana No
1-4
2.0 : 6.0 (3013 : 3110) 06.11.2021 18:00 Ljiljana Gulić, A
Smiljana Duda, A
| | |
5 19 Poštar Bj Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
3.0 : 5.0 (3084 : 3105) 07.11.2021 15:00 Dario Blaško, A
Matej Somljačan, C
| | |
5 20 Bilogora Jedinstvo Gradska kuglana Bj
1-6
6.0 : 2.0 (3267 : 3219) 07.11.2021 11:00 Nikola Košutić, A
Darko Blaško, A
| | |
6 21 Slavonija Jedinstvo Gradska kuglana No
1-4
5.5 : 2.5 (3233 : 3107) 13.11.2021 11:00 Ljiljana Gulić, A
Željka Babić, B
| | |
6 22 Slavonac Li Bilogora SRC Kutina
1-6
5.0 : 3.0 (3227 : 3207) 12.11.2021 19:00 Dario Duda, A
Danijel Dado, C
| | |
6 23 Zanatlija Sk Poštar Bj SRC Sisak
1-4
6.0 : 2.0 (3124 : 2963) 13.11.2021 15:00 Dragan Glajh, A
Merzeta Perak, C
| | |
6 24 Siscia Stolar SRC Sisak
1-4
7.0 : 1.0 (3255 : 2950) 14.11.2021 10:00 Davorka Novak, A
Darko Jurković, C
| | |
7 25 Stolar Slavonija Gradska kuglana No
1-4
1.0 : 7.0 (3040 : 3231) 20.11.2021 18:00 Marko Hećimović, A
Željka Babić, B
| | |
7 26 Poštar Bj Siscia Gradska kuglana Bj
1-6
4.0 : 4.0 (3133 : 3127) 21.11.2021 15:00 Dario Blaško, A
Darko Blaško, A
| | |
7 27 Bilogora Zanatlija Sk Gradska kuglana Bj
1-6
8.0 : 0.0 (3433 : 3164) 21.11.2021 11:00 Darko Blaško, A
Stevo Antolić, C
| | |
7 28 Jedinstvo Slavonac Li SRC Sisak
1-4
2.0 : 6.0 (3262 : 3263) 20.11.2021 19:00 Dražena Smuđ, A
Ivana Marković, D
| | |
8 29 Slavonija Slavonac Li Gradska kuglana No
1-4
29.01.2022 11:00 | | |
8 30 Jedinstvo Zanatlija Sk SRC Sisak
1-4
29.01.2022 19:00 Dragan Glajh, A
Ivana Marković, D
| | |
8 31 Bilogora Siscia Gradska kuglana Bj
1-6
30.01.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
8 32 Poštar Bj Stolar Gradska kuglana Bj
1-6
30.01.2022 15:00 Goran Grof, B
Andrija Filipović, C
| | |
9 33 Poštar Bj Slavonija Gradska kuglana Bj
1-6
06.02.2022 15:00 Darko Blaško, A
Matej Somljačan, C
| | |
9 34 Stolar Bilogora Gradska kuglana No
1-4
05.02.2022 18:00 | | |
9 35 Siscia Jedinstvo SRC Sisak
1-4
06.02.2022 10:00 | | |
9 36 Zanatlija Sk Slavonac Li SRC Sisak
1-4
05.02.2022 15:00 | | |
10 37 Slavonija Zanatlija Sk Gradska kuglana No
1-4
12.02.2022 11:00 | | |
10 38 Slavonac Li Siscia SRC Kutina
1-6
11.02.2022 18:00 | | |
10 39 Jedinstvo Stolar SRC Sisak
1-4
12.02.2022 19:00 | | |
10 40 Bilogora Poštar Bj Gradska kuglana Bj
1-6
13.02.2022 11:00 Željko Košutić, A
Darko Blaško, A
| | |
11 41 Bilogora Slavonija Gradska kuglana Bj
1-6
20.02.2022 11:00 Željko Košutić, A
Darko Blaško, A
| | |
11 42 Poštar Bj Jedinstvo Gradska kuglana Bj
1-6
20.02.2022 15:00 Darko Blaško, A
Matej Somljačan, C
| | |
11 43 Stolar Slavonac Li Gradska kuglana No
1-4
19.02.2022 18:00 | | |
11 44 Siscia Zanatlija Sk SRC Sisak
1-4
20.02.2022 10:00 | | |
12 45 Slavonija Siscia Gradska kuglana No
1-4
26.02.2022 11:00 | | |
12 46 Zanatlija Sk Stolar SRC Sisak
1-4
26.02.2022 15:00 | | |
12 47 Slavonac Li Poštar Bj SRC Kutina
1-6
25.02.2022 18:00 | | |
12 48 Jedinstvo Bilogora SRC Sisak
1-4
26.02.2022 19:00 | | |
13 49 Jedinstvo Slavonija SRC Sisak
1-4
05.03.2022 19:00 | | |
13 50 Bilogora Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
06.03.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
13 51 Poštar Bj Zanatlija Sk Gradska kuglana Bj
1-6
06.03.2022 15:00 Željko Košutić, A
Matej Somljačan, C
| | |
13 52 Stolar Siscia Gradska kuglana No
1-4
05.03.2022 18:00 | | |
14 53 Slavonija Stolar Gradska kuglana No
1-4
12.03.2022 11:00 | | |
14 54 Siscia Poštar Bj SRC Sisak
1-4
13.03.2022 10:00 | | |
14 55 Zanatlija Sk Bilogora SRC Sisak
1-4
12.03.2022 15:00 | | |
14 56 Slavonac Li Jedinstvo SRC Kutina
1-6
11.03.2022 18:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Dražen Leški
Slavonija
4.00
2297
553.67
2850.67
570.13
2. Dino Herić
Slavonac Li
3.00
1687
582.50
2269.50
567.38
3. Filip Turkalj
Jedinstvo
4.00
2300
536.33
2836.33
567.27
4. Vedrana Šimunić
Bilogora
4.00
2225
587.67
2812.67
562.53
5. Antonio Fijačko
Slavonija
3.00
1688
542.00
2230.00
557.50
6. Milan Dragić
Stolar
3.00
1699
528.50
2227.50
556.88
7. Dominik Pavlović
Jedinstvo
4.00
2197
567.67
2764.67
552.93
8. Darko Jurković
Zanatlija Sk
3.00
1666
538.25
2204.25
551.06
9. Ratimir Đumlijan
Stolar
3.00
1665
536.50
2201.50
550.38
10. Leo Herić
Slavonac Li
3.00
1643
555.00
2198.00
549.50
11. Goran Grof
Bilogora
3.00
1647
549.00
2196.00
549.00
12. Matej Somljačan
Bilogora
3.00
1617
571.00
2188.00
547.00
13. Dejan Janković
Slavonija
4.00
2197
527.00
2724.00
544.80
14. Andrija Filipović
Bilogora
3.00
1625
548.50
2173.50
543.38
15. Antonio Sajko
Slavonija
3.00
1615
556.00
2171.00
542.75
16. Goran Filipović
Slavonija
4.00
2171
526.00
2697.00
539.40
17. Darko Miško
Slavonac Li
2.00
1086
530.00
1616.00
538.67
18. Darko Zeman
Slavonac Li
2.00
1072
541.25
1613.25
537.75
19. Jadranko Alapić
Zanatlija Sk
3.00
1634
516.00
2150.00
537.50
20. Matija Prpić
Zanatlija Sk
2.50
1347
534.00
1881.00
537.43
21. Darko Košar
Siscia
3.00
1625
522.33
2147.33
536.83
22. Tomislav Relković
Siscia
2.00
1035
566.75
1601.75
533.92
23. Tomislav Pejak
Siscia
2.50
1324
535.25
1859.25
531.21
24. Đuro Major
Poštar Bj
4.00
2090
562.00
2652.00
530.40
25. Dražen Đukić
Jedinstvo
4.00
2117
533.00
2650.00
530.00
26. Dragan Glajh
Siscia
2.00
1049
534.75
1583.75
527.92
27. Goran Vlašić
Slavonac Li
2.00
1053
0.00
1053.00
526.50
28. Daniel Novalić
Jedinstvo
4.00
2100
527.00
2627.00
525.40
29. Nikola Žmegač
Poštar Bj
4.00
2104
518.33
2622.33
524.47
30. Darko Bogović
Zanatlija Sk
3.00
1585
512.50
2097.50
524.38
31. Robert Repinc
Slavonac Li
2.52
1310
535.01
1845.01
524.15
32. Marin Oreč
Siscia
2.62
1356
533.67
1889.67
522.01
33. Danko Golac
Zanatlija Sk
3.00
1562
520.57
2082.57
520.64
34. Ervin Fuka
Jedinstvo
4.00
2078
522.33
2600.33
520.07
35. Dario Blaško
Bilogora
3.00
1530
538.00
2068.00
517.00
36. Dražen Herčeki
Bilogora
4.00
2035
545.50
2580.50
516.10
37. Vlado Lavrnja
Siscia
2.50
1267
516.75
1783.75
509.64
38. Krešimir Iveković
Jedinstvo
3.47
1751
494.50
2245.50
502.35
39. Darko Pavičić
Siscia
2.50
1249
506.50
1755.50
501.57
40. Branko Bogatić
Stolar
3.00
1494
507.50
2001.50
500.38
41. Stevo Antolić
Poštar Bj
4.00
1960
534.00
2494.00
498.80
42. Vladimir Lončarević
Stolar
2.33
1171
478.00
1649.00
495.20
43. Željko Grgić
Stolar
3.00
1478
477.00
1955.00
488.75
44. Mijo Orlić
Stolar
3.00
1364
491.00
1855.00
463.75
45. Marko Plivalić
Poštar Bj
4.00
1715
530.52
2245.52
449.10

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Filip Turkalj
Jedinstvo
4.00
2300.00
575.00
3.00
1609.00
536.33
7.00
3909.00
558.43
2. Dražen Leški
Slavonija
4.00
2297.00
574.25
3.00
1661.00
553.67
7.00
3958.00
565.43
3. Milan Dragić
Stolar
3.00
1699.00
566.33
4.00
2114.00
528.50
7.00
3813.00
544.71
4. Antonio Fijačko
Slavonija
3.00
1688.00
562.67
3.00
1626.00
542.00
6.00
3314.00
552.33
5. Dino Herić
Slavonac Li
3.00
1687.00
562.33
4.00
2330.00
582.50
7.00
4017.00
573.86
6. Vedrana Šimunić
Bilogora
4.00
2225.00
556.25
3.00
1763.00
587.67
7.00
3988.00
569.71
7. Darko Jurković
Zanatlija Sk
3.00
1666.00
555.33
4.00
2153.00
538.25
7.00
3819.00
545.57
8. Ratimir Đumlijan
Stolar
3.00
1665.00
555.00
4.00
2146.00
536.50
7.00
3811.00
544.43
9. Dejan Janković
Slavonija
4.00
2197.00
549.25
3.00
1581.00
527.00
7.00
3778.00
539.71
10. Dominik Pavlović
Jedinstvo
4.00
2197.00
549.25
3.00
1703.00
567.67
7.00
3900.00
557.14
11. Goran Grof
Bilogora
3.00
1647.00
549.00
3.00
1647.00
549.00
6.00
3294.00
549.00
12. Leo Herić
Slavonac Li
3.00
1643.00
547.67
3.00
1665.00
555.00
6.00
3308.00
551.33
13. Domagoj Šejatović
Slavonija
2.00
1091.00
545.50
2.00
1123.00
561.50
4.00
2214.00
553.50
14. Jadranko Alapić
Zanatlija Sk
3.00
1634.00
544.67
4.00
2064.00
516.00
7.00
3698.00
528.29
15. Darko Miško
Slavonac Li
2.00
1086.00
543.00
4.00
2120.00
530.00
6.00
3206.00
534.33
16. Goran Filipović
Slavonija
4.00
2171.00
542.75
2.00
1052.00
526.00
6.00
3223.00
537.17
17. Darko Košar
Siscia
3.00
1625.00
541.67
3.00
1567.00
522.33
6.00
3192.00
532.00
18. Andrija Filipović
Bilogora
3.00
1625.00
541.67
2.00
1097.00
548.50
5.00
2722.00
544.40
19. Matej Somljačan
Bilogora
3.00
1617.00
539.00
2.00
1142.00
571.00
5.00
2759.00
551.80
20. Matija Prpić
Zanatlija Sk
2.50
1347.00
538.80
2.00
1068.00
534.00
4.50
2415.00
536.67
21. Antonio Sajko
Slavonija
3.00
1615.00
538.33
1.00
556.00
556.00
4.00
2171.00
542.75
22. Darko Zeman
Slavonac Li
2.00
1072.00
536.00
4.00
2165.00
541.25
6.00
3237.00
539.50
23. Tomislav Pejak
Siscia
2.50
1324.00
529.60
4.00
2141.00
535.25
6.50
3465.00
533.08
24. Dražen Đukić
Jedinstvo
4.00
2117.00
529.25
3.00
1599.00
533.00
7.00
3716.00
530.86
25. Darko Bogović
Zanatlija Sk
3.00
1585.00
528.33
4.00
2050.00
512.50
7.00
3635.00
519.29
26. Goran Vlašić
Slavonac Li
2.00
1053.00
526.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1053.00
526.50
27. Nikola Žmegač
Poštar Bj
4.00
2104.00
526.00
3.00
1555.00
518.33
7.00
3659.00
522.71
28. Daniel Novalić
Jedinstvo
4.00
2100.00
525.00
3.00
1581.00
527.00
7.00
3681.00
525.86
29. Dragan Glajh
Siscia
2.00
1049.00
524.50
4.00
2139.00
534.75
6.00
3188.00
531.33
30. Đuro Major
Poštar Bj
4.00
2090.00
522.50
3.00
1686.00
562.00
7.00
3776.00
539.43
31. Danko Golac
Zanatlija Sk
3.00
1562.00
520.67
3.50
1822.00
520.57
6.50
3384.00
520.62
32. Robert Repinc
Slavonac Li
2.52
1310.00
519.84
3.77
2017.00
535.01
6.29
3327.00
528.93
33. Ervin Fuka
Jedinstvo
4.00
2078.00
519.50
3.00
1567.00
522.33
7.00
3645.00
520.71
34. Marin Oreč
Siscia
2.62
1356.00
517.56
3.00
1601.00
533.67
5.62
2957.00
526.16
35. Tomislav Relković
Siscia
2.00
1035.00
517.50
4.00
2267.00
566.75
6.00
3302.00
550.33
36. Dario Blaško
Bilogora
3.00
1530.00
510.00
3.00
1614.00
538.00
6.00
3144.00
524.00
37. Dražen Herčeki
Bilogora
4.00
2035.00
508.75
2.00
1091.00
545.50
6.00
3126.00
521.00
38. Vlado Lavrnja
Siscia
2.50
1267.00
506.80
4.00
2067.00
516.75
6.50
3334.00
512.92
39. Krešimir Iveković
Jedinstvo
3.47
1751.00
504.61
2.00
989.00
494.50
5.47
2740.00
500.91
40. Vladimir Lončarević
Stolar
2.33
1171.00
502.58
2.50
1195.00
478.00
4.83
2366.00
489.86
41. Darko Pavičić
Siscia
2.50
1249.00
499.60
2.00
1013.00
506.50
4.50
2262.00
502.67
42. Stjepan Šprajc
Poštar Bj
2.00
998.00
499.00
2.00
1083.00
541.50
4.00
2081.00
520.25
43. Branko Bogatić
Stolar
3.00
1494.00
498.00
4.00
2030.00
507.50
7.00
3524.00
503.43
44. Željko Grgić
Stolar
3.00
1478.00
492.67
3.00
1431.00
477.00
6.00
2909.00
484.83
45. Stevo Antolić
Poštar Bj
4.00
1960.00
490.00
3.00
1602.00
534.00
7.00
3562.00
508.86
46. Danilo Herić
Slavonac Li
1.70
831.00
488.82
4.00
2171.00
542.75
5.70
3002.00
526.67
47. Luka Fijačko
Slavonija
2.00
977.00
488.50
2.00
1011.00
505.50
4.00
1988.00
497.00
48. Žarko Iličić
Slavonija
2.00
971.00
485.50
2.00
1000.00
500.00
4.00
1971.00
492.75
49. Tomislav Grof
Bilogora
2.00
965.00
482.50
0.00
0.00
NaN
2.00
965.00
482.50
50. Branko Baborski
Poštar Bj
2.50
1204.00
481.60
2.05
963.00
469.76
4.55
2167.00
476.26
51. Drago Milanović
Poštar Bj
2.00
957.00
478.50
1.00
508.00
508.00
3.00
1465.00
488.33
52. Mijo Orlić
Stolar
3.00
1364.00
454.67
3.00
1473.00
491.00
6.00
2837.00
472.83
53. Marko Plivalić
Poštar Bj
4.00
1715.00
428.75
2.49
1321.00
530.52
6.49
3036.00
467.80

Dubravko Prpić
Zanatlija Sk
1.00
570.00
570.00
1.00
532.00
532.00
2.00
1102.00
551.00
Josip Lipovac
Zanatlija Sk
1.00
524.00
524.00
1.00
531.00
531.00
2.00
1055.00
527.50
Stjepan Rakas
Siscia
0.88
456.00
518.18
0.00
0.00
NaN
0.88
456.00
518.18
Mario Išek
Zanatlija Sk
1.00
514.00
514.00
1.50
815.00
543.33
2.50
1329.00
531.60
Dušan Jovančević
Bilogora
1.00
508.00
508.00
1.00
498.00
498.00
2.00
1006.00
503.00
Stevo Filipović
Bilogora
1.00
501.00
501.00
2.00
1079.00
539.50
3.00
1580.00
526.67
Ivan Nađ
Slavonac Li
1.48
732.00
494.59
1.23
654.00
531.71
2.71
1386.00
511.44
Fadil Ibrahimpašić
Jedinstvo
0.53
253.00
477.36
0.00
0.00
NaN
0.53
253.00
477.36
Jerko Belobrajdić
Poštar Bj
1.50
695.00
463.33
1.46
675.00
462.33
2.96
1370.00
462.84
Zdravko Pavlović
Zanatlija Sk
0.50
223.00
446.00
0.50
272.00
544.00
1.00
495.00
495.00
Dario Ozimec
Stolar
0.67
279.00
416.42
1.50
745.00
496.67
2.17
1024.00
471.89
Željko Vacula
Slavonac Li
0.30
114.00
380.00
0.00
0.00
NaN
0.30
114.00
380.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Slavonija
4.0
8725
4282
13007
541.96
146
3.0
6503
3107
9610
533.89
94
7.0
15228
7389
22617
538.50
240
2. Zanatlija Sk
3.0
6511
3114
9625
534.72
110
4.0
8594
3905
12499
520.79
171
7.0
15105
7019
22124
526.76
281
3. Jedinstvo
4.0
8669
4127
12796
533.17
138
3.0
6486
3091
9577
532.06
93
7.0
15155
7218
22373
532.69
231
4. Slavonac Li
3.0
6526
3002
9528
529.33
119
4.0
8932
4190
13122
546.75
155
7.0
15458
7192
22650
539.29
274
5. Bilogora
4.0
8726
3927
12653
527.21
186
3.0
6647
3284
9931
551.72
89
7.0
15373
7211
22584
537.71
275
6. Siscia
3.0
6342
3019
9361
520.06
94
4.0
8668
4127
12795
533.13
117
7.0
15010
7146
22156
527.52
211
7. Stolar
3.0
6297
2853
9150
508.33
174
4.0
8260
3782
12042
501.75
229
7.0
14557
6635
21192
504.57
403
8. Poštar Bj
4.0
8075
3648
11723
488.46
214
3.0
6359
3034
9393
521.83
137
7.0
14434
6682
21116
502.76
351
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više