Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga sjever


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Obrtnik Krt
Krapinske Toplice
2 2 0 0 4 12.0 4.0
2. Cesta
Varaždin
2 2 0 0 4 11.0 5.0
3. Željezničar Vž
Varaždin
1 1 0 0 2 6.0 2.0
4. Kutina
Kutina
1 1 0 0 2 5.0 3.0
5. Graničar
Đurđevac
1 1 0 0 2 5.0 3.0
6. Slavonac Li
Lipovljani
2 1 0 1 2 6.0 10.0
7. Obrtnik Or
Oroslavje
1 0 0 1 0 3.0 5.0
8. Bilogora
Bjelovar
2 0 0 2 0 6.0 10.0
9. Željezničar Bj
Bjelovar
2 0 0 2 0 6.0 10.0
10. Belina-Novska
Novska
2 0 0 2 0 4.0 12.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Željezničar Bj Cesta Gradska kuglana Bj
1-6
3.0 : 5.0 (3290 : 3292) 24.09.2022 19:00 Dario Blaško, A
Goran Grof, B
| | |
1 2 Obrtnik Krt Slavonac Li ZIVT
1-4
7.0 : 1.0 (3378 : 3273) 25.09.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Dalibor Hršak, D
| | |
1 3 Bilogora Kutina Gradska kuglana Bj
1-6
3.0 : 5.0 (3216 : 3233) 25.09.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
1 4 Graničar Obrtnik Or Kuglana 2
1-6
5.0 : 3.0 (3276 : 3244) 24.09.2022 17:00 Helena Bolić, B
Ljiljana Bolić, B
| | |
1 5 Željezničar Vž Belina-Novska Drava
1-6
6.0 : 2.0 (3276 : 3231) 24.09.2022 14:00 Nenad Perši, A
Igor Maček, A
| | |
2 6 Cesta Belina-Novska Drava
1-6
6.0 : 2.0 (3277 : 3160) 01.10.2022 17:00 Goran Peršić, A
Antonija Milak, B
| | |
2 7 Obrtnik Or Željezničar Vž ZIVT
1-4
02.10.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Božidar Mihelić, D
| | |
2 8 Kutina Graničar SRC Kutina
1-6
02.10.2022 15:00 Leonardo Horvat, B
Vedran Bohatka, D
| | |
2 9 Slavonac Li Bilogora SRC Kutina
1-6
5.0 : 3.0 (3255 : 3207) 30.09.2022 19:00 Danijel Dado, B
Tomislav Pleše, B
| | |
2 10 Željezničar Bj Obrtnik Krt Gradska kuglana Bj
1-6
3.0 : 5.0 (3262 : 3268) 28.09.2022 18:00 Dario Blaško, A
Goran Grof, B
| | |
3 11 Obrtnik Krt Cesta ZIVT
1-4
16.10.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Magdalena Škreblin, D
| | |
3 12 Bilogora Željezničar Bj Gradska kuglana Bj
1-6
16.10.2022 11:00 | | |
3 13 Graničar Slavonac Li Kuglana 2
1-6
15.10.2022 17:00 | | |
3 14 Željezničar Vž Kutina Drava
1-6
15.10.2022 12:00 Antonija Milak, B
Nenad Perši, A
| | |
3 15 Belina-Novska Obrtnik Or Gradska kuglana No
1-4
15.10.2022 15:00 | | |
4 16 Cesta Obrtnik Or Drava
1-6
22.10.2022 17:00 Tomislav Peršić, A
Ivona Vincek, D
| | |
4 17 Kutina Belina-Novska SRC Kutina
1-6
23.10.2022 16:00 | | |
4 18 Slavonac Li Željezničar Vž SRC Kutina
1-6
22.10.2022 13:00 | | |
4 19 Željezničar Bj Graničar Gradska kuglana Bj
1-6
22.10.2022 15:00 Dario Blaško, A
Andrija Filipović, B
| | |
4 20 Obrtnik Krt Bilogora ZIVT
1-4
23.10.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Dalibor Hršak, D
| | |
5 21 Bilogora Cesta Gradska kuglana Bj
1-6
30.10.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
5 22 Graničar Obrtnik Krt Kuglana 2
1-6
29.10.2022 17:00 | | |
5 23 Željezničar Vž Željezničar Bj Drava
1-6
29.10.2022 14:00 Goran Peršić, A
Dubravko Jurinić, A
| | |
5 24 Belina-Novska Slavonac Li Gradska kuglana No
1-4
29.10.2022 15:00 | | |
5 25 Obrtnik Or Kutina ZIVT
1-4
30.10.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Božidar Mihelić, D
| | |
6 26 Cesta Kutina Drava
1-6
05.11.2022 17:00 | | |
6 27 Slavonac Li Obrtnik Or SRC Kutina
1-6
05.11.2022 13:00 | | |
6 28 Željezničar Bj Belina-Novska Gradska kuglana Bj
1-6
05.11.2022 15:00 Dario Blaško, A
Andrija Filipović, B
| | |
6 29 Obrtnik Krt Željezničar Vž ZIVT
1-4
06.11.2022 10:00 Robert Sekušak, A
Magdalena Škreblin, D
| | |
6 30 Bilogora Graničar Gradska kuglana Bj
1-6
06.11.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
7 31 Graničar Cesta Kuglana 2
1-6
12.11.2022 17:00 | | |
7 32 Željezničar Vž Bilogora Drava
1-6
12.11.2022 11:00 | | |
7 33 Belina-Novska Obrtnik Krt Gradska kuglana No
1-4
12.11.2022 15:00 | | |
7 34 Obrtnik Or Željezničar Bj ZIVT
1-4
13.11.2022 10:00 Lucija Sedlar, B
Božidar Mihelić, D
| | |
7 35 Kutina Slavonac Li SRC Kutina
1-6
13.11.2022 16:00 | | |
8 36 Cesta Slavonac Li Drava
1-6
27.11.2022 18:00 | | |
8 37 Željezničar Bj Kutina Gradska kuglana Bj
1-6
26.11.2022 15:00 Dario Blaško, A
Matej Somljačan, B
| | |
8 38 Obrtnik Krt Obrtnik Or ZIVT
1-4
27.11.2022 10:00 Filip Sedlar, A
Dalibor Hršak, D
| | |
8 39 Bilogora Belina-Novska Gradska kuglana Bj
1-6
27.11.2022 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
8 40 Graničar Željezničar Vž Kuglana 2
1-6
26.11.2022 17:00 | | |
9 41 Željezničar Vž Cesta Drava
1-6
10.12.2022 14:00 | | |
9 42 Belina-Novska Graničar Gradska kuglana No
1-4
10.12.2022 15:00 | | |
9 43 Obrtnik Or Bilogora ZIVT
1-4
11.12.2022 10:00 Ira Šutina, B
Magdalena Škreblin, D
| | |
9 44 Kutina Obrtnik Krt SRC Kutina
1-6
11.12.2022 16:00 | | |
9 45 Slavonac Li Željezničar Bj SRC Kutina
1-6
10.12.2022 13:00 | | |
10 46 Cesta Željezničar Bj Drava
1-6
14.01.2023 20:00 | | |
10 47 Slavonac Li Obrtnik Krt SRC Kutina
1-6
14.01.2023 13:00 | | |
10 48 Kutina Bilogora SRC Kutina
1-6
15.01.2023 16:00 | | |
10 49 Obrtnik Or Graničar ZIVT
1-4
15.01.2023 10:00 | | |
10 50 Belina-Novska Željezničar Vž Gradska kuglana No
1-4
14.01.2023 15:00 | | |
11 51 Belina-Novska Cesta Gradska kuglana No
1-4
21.01.2023 19:00 | | |
11 52 Željezničar Vž Obrtnik Or Drava
1-6
21.01.2023 14:00 | | |
11 53 Graničar Kutina Kuglana 2
1-6
21.01.2023 17:00 | | |
11 54 Bilogora Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
22.01.2023 11:00 Darko Blaško, A
Stevo Antolić, C
| | |
11 55 Obrtnik Krt Željezničar Bj ZIVT
1-4
22.01.2023 10:00 | | |
12 56 Cesta Obrtnik Krt Drava
1-6
28.01.2023 17:00 | | |
12 57 Željezničar Bj Bilogora Gradska kuglana Bj
1-6
28.01.2023 15:00 Nikola Košutić, A
Stevo Antolić, C
| | |
12 58 Slavonac Li Graničar SRC Kutina
1-6
28.01.2023 13:00 | | |
12 59 Kutina Željezničar Vž SRC Kutina
1-6
29.01.2023 16:00 | | |
12 60 Obrtnik Or Belina-Novska ZIVT
1-4
29.01.2023 10:00 | | |
13 61 Obrtnik Or Cesta ZIVT
1-4
05.02.2023 10:00 | | |
13 62 Belina-Novska Kutina Gradska kuglana No
1-4
04.02.2023 15:00 | | |
13 63 Željezničar Vž Slavonac Li Drava
1-6
04.02.2023 14:00 | | |
13 64 Graničar Željezničar Bj Kuglana 2
1-6
04.02.2023 17:00 | | |
13 65 Bilogora Obrtnik Krt Gradska kuglana Bj
1-6
05.02.2023 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
14 66 Cesta Bilogora Drava
1-6
11.02.2023 17:00 | | |
14 67 Obrtnik Krt Graničar ZIVT
1-4
12.02.2023 10:00 | | |
14 68 Željezničar Bj Željezničar Vž Gradska kuglana Bj
1-6
11.02.2023 15:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
14 69 Slavonac Li Belina-Novska SRC Kutina
1-6
11.02.2023 13:00 | | |
14 70 Kutina Obrtnik Or SRC Kutina
1-6
12.02.2023 16:00 | | |
15 71 Kutina Cesta SRC Kutina
1-6
19.02.2023 18:00 | | |
15 72 Obrtnik Or Slavonac Li ZIVT
1-4
19.02.2023 10:00 | | |
15 73 Belina-Novska Željezničar Bj Gradska kuglana No
1-4
18.02.2023 15:00 | | |
15 74 Željezničar Vž Obrtnik Krt Drava
1-6
18.02.2023 14:00 | | |
15 75 Graničar Bilogora Kuglana 2
1-6
18.02.2023 17:00 | | |
16 76 Cesta Graničar Drava
1-6
25.02.2023 17:00 | | |
16 77 Bilogora Željezničar Vž Gradska kuglana Bj
1-6
26.02.2023 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
16 78 Obrtnik Krt Belina-Novska ZIVT
1-4
26.02.2023 10:00 | | |
16 79 Željezničar Bj Obrtnik Or Gradska kuglana Bj
1-6
25.02.2023 15:00 Dario Blaško, A
Andrija Filipović, B
| | |
16 80 Slavonac Li Kutina SRC Kutina
1-6
25.02.2023 13:00 | | |
17 81 Slavonac Li Cesta SRC Kutina
1-6
04.03.2023 13:00 | | |
17 82 Kutina Željezničar Bj SRC Kutina
1-6
05.03.2023 16:00 | | |
17 83 Obrtnik Or Obrtnik Krt ZIVT
1-4
05.03.2023 10:00 | | |
17 84 Belina-Novska Bilogora Gradska kuglana No
1-4
04.03.2023 15:00 | | |
17 85 Željezničar Vž Graničar Drava
1-6
04.03.2023 14:00 | | |
18 86 Cesta Željezničar Vž Drava
1-6
11.03.2023 17:00 | | |
18 87 Graničar Belina-Novska Kuglana 2
1-6
11.03.2023 17:00 | | |
18 88 Bilogora Obrtnik Or Gradska kuglana Bj
1-6
12.03.2023 11:00 Darko Blaško, A
Željko Košutić, A
| | |
18 89 Obrtnik Krt Kutina ZIVT
1-4
12.03.2023 10:00 | | |
18 90 Željezničar Bj Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
11.03.2023 15:00 Dario Blaško, A
Andrija Filipović, B
| | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više