Klubovi

Kuglački klub Kustošija - 810001

OIB: 10150080231
Adresa: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: sasa@zg-kuglanje.hr
Adresa za dostavu pošte: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Kontakt: Saša Petković 098 247 051
Ovlaštene osobe: Petar Maričić, Saša Petković
Mrežne stranice:
Predsjednik: Petar Maričić
Tajnik: Saša Petković
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Iva Cindrić
110008
110008 30.12.2019 Ž 2023 09.09.2022
2. Tihana Čavlović
110332
110332 14.07.2021 Ž 2023 09.03.2023
3. Iva Čulig
110875
110875 05.10.2019 U12 2023 24.01.2022
4. Valentina Čulig
110874
110874 05.10.2019 U14 2023 24.01.2022
5. Ana Gerovac
110160
110160 28.06.2019 Ž 2023 03.09.2021
6. Amela Nicol Imširović
110431
110431 28.06.2019 U23 2023 22.02.2023
7. Lucija Marta Jelavić
110223
110223 06.08.2015 Ž 2023 25.03.2021
8. Petra Judi
110871
110871 30.09.2019 U14 2023 03.10.2022
9. Ana Kovačević
110202
110202 02.07.2018 U18 2023 01.03.2023
10. Sofia Levchenko
130011
130011 26.03.2023 U9 2023
11. Sanja Majhen
130002
130002 28.06.2019 Ž 2023 10.10.2022
12. Kjara Mazulović
110226
110226 06.08.2015 Ž 2023 04.09.2022
13. Katarina Medan
110782
110782 30.12.2019 U14 2023 28.10.2022
14. Dorotea Medan
110781
110781 30.12.2019 U18 2023 06.03.2020
15. Patricia Miholić
110398
110398 30.06.2022 U18 2023 10.03.2022
16. Matea Požgaj
111048
111048 08.02.2023 U9 2023 03.02.2023
17. Valentina Smuđ
110466
110466 28.06.2019 Ž 2023 06.03.2023
18. Ivanka Strbad
110235
110235 14.07.2021 60+ 2023 13.10.2022
19. Maja Šimić
110524
110524 21.12.2022 U18 2023 28.02.2023
20. Vedrana Šimunić
110128
110128 30.06.2022 Ž 2023 14.03.2023
21. Magdalena Škreblin
110421
110421 09.07.2020 U23 2023 03.03.2023
22. Anđela Štajnkler
110758
110758 14.05.2018 U18 2023 06.10.2021
23. Vana Varga
110325
110325 09.07.2020 U23 2023 08.03.2023
24. Antonela Vargić
110131
110131 21.12.2022 U23 2023 10.10.2022
25. Iva Vukošić
110420
110420 28.06.2019 U23 2023 10.06.2020
26. Ana Zbiljski
110828
110828 06.03.2019 U18 2023 06.10.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Damir Fučkar
320033
320033
2. Saša Petković
320050.
320050
IME I PREZIME HKS ID
1. Dalibor Jelavić
520031
520031
2. Petar Maričić
520032
520032

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Tea Dragičević
110219
110219
3. Valentina Gal
110220
110220
4. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
5. Manda Kopecki
110224
110224
6. Josipa Mance
110225
110225
7. Kjara Mazulović
110226
110226
8. Dijana Puhala
110579
110579
9. Klara Sedlar
110230
110230
10. Tamara Sinković
110232
110232
11. Maja Stojanović
110234
110234
12. Mateja Telišman
110216
110216
13. Lucija Zajec
110453
110453

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Tea Dragičević
110219
110219
3. Valentina Gal
110220
110220
4. Iman Gouda
110221
110221
5. Kyra Horvatić
110222
110222
6. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
7. Manda Kopecki
110224
110224
8. Josipa Mance
110225
110225
9. Kjara Mazulović
110226
110226
10. Nikolina Mujčić
110227
110227
11. Saša Pavlović
110228
110228
12. Dijana Puhala
110579
110579
13. Katja Sabljak
110229
110229
14. Klara Sedlar
110230
110230
15. Lucija Sedlar
110231
110231
16. Tamara Sinković
110232
110232
17. Mateja Skupnjak
110233
110233
18. Maja Stojanović
110234
110234
19. Ivanka Strbad
110235
110235
20. Mateja Telišman
110216
110216
21. Lucija Zajec
110453
110453

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Tea Dragičević
110219
110219
3. Valentina Gal
110220
110220
4. Andrijana Hršak
110207
110207
5. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
6. Josipa Mance
110225
110225
7. Kjara Mazulović
110226
110226
8. Doris Mulac Božičević
110154
110154
9. Klara Sedlar
110230
110230
10. Lucija Sedlar
110231
110231
11. Maja Stojanović
110234
110234
12. Mateja Telišman
110216
110216
13. Lucija Zajec
110453
110453

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Tea Dragičević
110219
110219
3. Valentina Gal
110220
110220
4. Iman Gouda
110221
110221
5. Kyra Horvatić
110222
110222
6. Andrijana Hršak
110207
110207
7. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
8. Manda Kopecki
110224
110224
9. Josipa Mance
110225
110225
10. Kjara Mazulović
110226
110226
11. Nikolina Mujčić
110227
110227
12. Doris Mulac Božičević
110154
110154
13. Dijana Puhala
110579
110579
14. Katja Sabljak
110229
110229
15. Klara Sedlar
110230
110230
16. Lucija Sedlar
110231
110231
17. Mateja Skupnjak
110233
110233
18. Maja Stojanović
110234
110234
19. Ivanka Strbad
110235
110235
20. Mateja Telišman
110216
110216
21. Lucija Zajec
110453
110453

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Daria Barać
110085
110085
3. Tea Dragičević
110219
110219
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Iman Gouda
110221
110221
6. Andrijana Hršak
110207
110207
7. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
8. Josipa Mance
110225
110225
9. Kjara Mazulović
110226
110226
10. Doris Mulac Božičević
110154
110154
11. Ljiljana Peroš
110001
110001
12. Klara Sedlar
110230
110230
13. Lucija Sedlar
110231
110231
14. Maja Stojanović
110234
110234
15. Ivanka Strbad
110235
110235
16. Mateja Telišman
110216
110216
17. Iva Vukošić
110420
110420
18. Lucija Zajec
110453
110453

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Daria Barać
110085
110085
3. Tea Dragičević
110219
110219
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Andrijana Hršak
110207
110207
6. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
7. Ana Kovačević
110202
110202
8. Josipa Mance
110225
110225
9. Kjara Mazulović
110226
110226
10. Doris Mulac Božičević
110154
110154
11. Ljiljana Peroš
110001
110001
12. Klara Sedlar
110230
110230
13. Maja Stojanović
110234
110234
14. Ivanka Strbad
110235
110235
15. Anđela Štajnkler
110758
110758
16. Mateja Telišman
110216
110216
17. Iva Vukošić
110420
110420
18. Ana Zbiljski
110828
110828

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Daria Barać
110085
110085
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Tea Dragičević
110219
110219
5. Ana Gerovac
110160
110160
6. Andrijana Hršak
110207
110207
7. Amela Nicol Imširović
110431
110431
8. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
9. Sanja Majhen
130002
130002
10. Josipa Mance
110225
110225
11. Kjara Mazulović
110226
110226
12. Doris Mulac Božičević
110154
110154
13. Ljiljana Peroš
110001
110001
14. Valentina Smuđ
110466
110466
15. Maja Stojanović
110234
110234
16. Ivanka Strbad
110235
110235
17. Mateja Telišman
110216
110216
18. Vana Varga
110325
110325
19. Iva Vukošić
110420
110420

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Iva Cindrić
110008
110008
3. Ana Gerovac
110160
110160
4. Amela Nicol Imširović
110431
110431
5. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
6. Sanja Majhen
130002
130002
7. Josipa Mance
110225
110225
8. Kjara Mazulović
110226
110226
9. Ljiljana Peroš
110001
110001
10. Valentina Smuđ
110466
110466
11. Maja Stojanović
110234
110234
12. Magdalena Škreblin
110421
110421
13. Vana Varga
110325
110325
14. Iva Vukošić
110420
110420

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Iva Cindrić
110008
110008
3. Tihana Čavlović
110332
110332
4. Ana Gerovac
110160
110160
5. Amela Nicol Imširović
110431
110431
6. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
7. Ana Kovačević
110202
110202
8. Sanja Majhen
130002
130002
9. Josipa Mance
110225
110225
10. Kjara Mazulović
110226
110226
11. Patricia Miholić
110398
110398
12. Ljiljana Peroš
110001
110001
13. Valentina Smuđ
110466
110466
14. Maja Stojanović
110234
110234
15. Ivanka Strbad
110235
110235
16. Magdalena Škreblin
110421
110421
17. Vana Varga
110325
110325
18. Iva Vukošić
110420
110420

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Augustinović
110218
110218
2. Iva Cindrić
110008
110008
3. Tihana Čavlović
110332
110332
4. Ana Gerovac
110160
110160
5. Amela Nicol Imširović
110431
110431
6. Lucija Marta Jelavić
110223
110223
7. Ana Kovačević
110202
110202
8. Sanja Majhen
130002
130002
9. Josipa Mance
110225
110225
10. Kjara Mazulović
110226
110226
11. Dorotea Medan
110781
110781
12. Patricia Miholić
110398
110398
13. Ljiljana Peroš
110001
110001
14. Valentina Smuđ
110466
110466
15. Maja Stojanović
110234
110234
16. Ivanka Strbad
110235
110235
17. Maja Šimić
110524
110524
18. Vedrana Šimunić
110128
110128
19. Magdalena Škreblin
110421
110421
20. Anđela Štajnkler
110758
110758
21. Vana Varga
110325
110325
22. Antonela Vargić
110131
110131
23. Iva Vukošić
110420
110420
24. Ana Zbiljski
110828
110828
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više