Kuglački klub Poštar - 810103

OIB: 22995941553
Adresa: Hercegovačka 1, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mateo@poligon.hr; kk.postar@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Hotel Dujam - Poligon d.o.o., Velebitska 27, 21 000 Split
Kontakt: Milan Kolić, 095 344 47 73
Ovlaštene osobe: Tonči Bauk, Mateo Vrlika
Mrežne stranice: www.kk.postar.hr
Predsjednik: Tonči Bauk
Tajnik: Mateo Vrlika
Trener: Elda Sinovčić i Ljubo Žuljević

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Juraj Banić
122909
122909 16.02.2019 U23 2020 26.02.2019
2. Tonči Bauk
121741
121741 16.09.2006 M 2020 18.08.2020
3. Jure Biloš
121742
121742 16.09.2006 M 2020 24.09.2020
4. Emanuel Bjekić
123067
123067 05.01.2020 U18 2020 12.09.2019
5. Domagoj Bradarić
121743
121743 08.07.2007 M 2020 26.09.2019
6. Ivan Budiša
122466
122466 03.02.2017 M 2020 18.08.2020
7. Ante Burnać
121434
121434 09.07.2020 M 2020 10.06.2020
8. Ante Delić
122695
122695 03.04.2018 U18 2020 18.06.2020
9. Ivan Đerek
122906
122906 16.02.2019 U23 2020 19.02.2019
10. Mateo Erak
122467
122467 03.02.2017 U23 2020 18.08.2020
11. Anđelko Grubar
121745
121745 16.09.2006 60+ 2020 18.08.2020
12. Milan Kolić
121746
121746 16.09.2006 M 2020 18.08.2020
13. Tihomir Lasić
122046
122046 30.06.2017 60+ 2020 13.09.2018
14. Boško Lišnić
122033
122033 14.07.2016 M 2020 26.02.2018
15. Kostadin Manev
140014
140014 28.06.2019 M 2020 12.09.2019
16. Josip Martinović
123232
123232 04.11.2020 U18 2020
17. Tomislav Odrljin
121747
121747 08.07.2014 M 2020 18.08.2020
18. Goran Pofuk
121749
121749 01.07.2015 M 2020 18.08.2020
19. Ante Ratković
121584
121584 09.07.2020 M 2020 10.06.2020
20. Elda Sinovčić
110390
110390 09.07.2020 60+ 2020 18.08.2020
21. Dario Stojkovski
122852
122852 21.11.2018 U14 2020 21.11.2018
22. Ivan Tomić
121632
121632 28.06.2019 M 2020 09.06.2020
23. Leonardo Tomić
123070
123070 07.01.2020 U23 2020 09.01.2020
24. Antonio Turudić
122905
122905 16.02.2019 U23 2020 19.02.2019
25. Nikola Vukičević
122377
122377 30.06.2017 U18 2020 19.06.2020
26. Ljubo Žuljević
121751
121751 10.07.2012 60+ 2020 18.08.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Ana Laus
110611
110611 09.07.2020 U23 2020 11.09.2020
IME I PREZIME HKS ID
1. Eld Sinovčić
310011
310011
2. Ljubo Žuljević
320041
320041
IME I PREZIME HKS ID
1. Mateo Vrlika
520050
520050
2. Duje Puharić
520051
520051

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Ivan Đerek
122906
122906
10. Mateo Erak
122467
122467
11. Anđelko Grubar
121745
121745
12. Milan Kolić
121746
121746
13. Tihomir Lasić
122046
122046
14. Boško Lišnić
122033
122033
15. Kostadin Manev
140014
140014
16. Josip Martinović
123232
123232
17. Tomislav Odrljin
121747
121747
18. Goran Pofuk
121749
121749
19. Ante Ratković
121584
121584
20. Leonardo Tomić
123070
123070
21. Ivan Tomić
121632
121632
22. Antonio Turudić
122905
122905
23. Nikola Vukičević
122377
122377
24. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ivan Totić
121750
121750
13. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ante Delić
122695
122695
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Nikola Vukičević
122377
122377
15. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Mateo Erak
122467
122467
6. Anđelko Grubar
121745
121745
7. Milan Kolić
121746
121746
8. Tihomir Lasić
122046
122046
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Domagoj Bradarić
121743
121743
5. Ivan Budiša
122466
122466
6. Ante Delić
122695
122695
7. Ivan Đerek
122906
122906
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Boško Lišnić
122033
122033
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Dario Stojkovski
122852
122852
16. Antonio Turudić
122905
122905
17. Nikola Vukičević
122377
122377
18. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Tihomir Lasić
122046
122046
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Kostadin Manev
140014
140014
15. Tomislav Odrljin
121747
121747
16. Goran Pofuk
121749
121749
17. Ivan Tomić
121632
121632
18. Leonardo Tomić
123070
123070
19. Antonio Turudić
122905
122905
20. Nikola Vukičević
122377
122377
21. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Cvrlje
122320
122320
5. Anđelko Grubar
121745
121745
6. Milan Kolić
121746
121746
7. Boško Lišnić
122033
122033
8. Tomislav Odrljin
121747
121747
9. Goran Pofuk
121749
121749
10. Ivan Totić
121750
121750
11. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Ana Laus
110611
110611
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Josip Martinović
123232
123232
15. Goran Pofuk
121749
121749
16. Elda Sinovčić
110390
110390
17. Leonardo Tomić
123070
123070
18. Ivan Tomić
121632
121632
19. Antonio Turudić
122905
122905
20. Nikola Vukičević
122377
122377
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više