Kuglački klub Rakovica - 810109

OIB: 82725250387
Adresa: Rakovica 6, 47 245 Rakovica
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: dane.gasp@gmail.com;
Adresa za dostavu pošte: Rakovica 6, 47 245 Rakovica
Kontakt: Dane Gašparović 091 512 60 86
Ovlaštene osobe: Dane Gašparović, Nikola Gašparović, Dražen Draženović
Mrežne stranice:
Predsjednik: Nikola Gašparović
Tajnik: Dane Gašparović
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Jure Bićanić
121955
121955 01.02.2022 M 2023 09.09.2022
2. Ivica Bićanić
120526
120526 30.12.2019 60+ 2023 09.09.2022
3. Dražen Draženović
120619
120619 08.07.2010 M 2023 09.09.2022
4. Dane Gašparović
120620
120620 18.07.2006 60+ 2023 09.09.2022
5. Josip Hodak
120621
120621 04.08.2014 M 2023 09.09.2022
6. Slavko Kolar
120622
120622 28.06.2019 60+ 2023 09.09.2022
7. Ante Krizmanić
122895
122895 18.07.2006 60+ 2023 09.09.2022
8. Tomislav Mlinarić
120466
120466 08.02.2022 M 2023 09.09.2022
9. Milan Mlinarić
120623
120623 13.03.2012 M 2023 09.09.2022
10. Petar Prebeg
120626
120626 18.07.2006 60+ 2023 09.09.2022
11. Željko Rapaić
122510
122510 10.04.2017 M 2023 09.09.2022
12. Stipe Šebalj
123399
123399 29.06.2022 U18 2023 09.09.2022
13. Zvonko Turkalj
123298
123298 25.10.2021 60+ 2023 09.09.2022
14. Tomislav Turkalj
120628
120628 19.04.2012 M 2023 09.09.2022
15. Antonio Turkalj
123400
123400 29.06.2022 U18 2023 09.09.2022
16. Božidar Vergaš
120629
120629 06.07.2007 60+ 2022 22.02.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Luka Bićanić
122224
122224 30.06.2022 U18 2023 06.09.2022
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dražen Draženović
120619
120619
2. Dane Gašparović
120620
120620
3. Josip Hodak
120621
120621
4. Slavko Kolar
120622
120622
5. Milan Mlinarić
120623
120623
6. Nikola Ninković
120624
120624
7. Miroslav Obajdin
120625
120625
8. Petar Prebeg
120626
120626
9. Marijan Sabljak
120627
120627
10. Tomislav Turkalj
120628
120628
11. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dražen Draženović
120619
120619
2. Dane Gašparović
120620
120620
3. Josip Hodak
120621
120621
4. Josip Lončarić
122372
122372
5. Ivan Marić
122545
122545
6. Milan Mlinarić
120623
120623
7. Nikola Ninković
120624
120624
8. Miroslav Obajdin
120625
120625
9. Petar Prebeg
120626
120626
10. Željko Rapaić
122510
122510
11. Marijan Sabljak
120627
120627
12. Tomislav Turkalj
120628
120628
13. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dražen Draženović
120619
120619
2. Dane Gašparović
120620
120620
3. Josip Hodak
120621
120621
4. Ante Krizmanić
122895
122895
5. Josip Lončarić
122372
122372
6. Ivan Marić
122545
122545
7. Milan Mlinarić
120623
120623
8. Nikola Ninković
120624
120624
9. Miroslav Obajdin
120625
120625
10. Petar Prebeg
120626
120626
11. Željko Rapaić
122510
122510
12. Marijan Sabljak
120627
120627
13. Tomislav Turkalj
120628
120628
14. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Srećko Bićanić
120463
120463
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Dražen Draženović
120619
120619
4. Dane Gašparović
120620
120620
5. Josip Hodak
120621
120621
6. Slavko Kolar
120622
120622
7. Ante Krizmanić
122895
122895
8. Josip Lončarić
122372
122372
9. Ivan Marić
122545
122545
10. Milan Mlinarić
120623
120623
11. Petar Prebeg
120626
120626
12. Željko Rapaić
122510
122510
13. Marijan Sabljak
120627
120627
14. Tomislav Turkalj
120628
120628
15. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Srećko Bićanić
120463
120463
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Dražen Draženović
120619
120619
4. Dane Gašparović
120620
120620
5. Josip Hodak
120621
120621
6. Slavko Kolar
120622
120622
7. Ante Krizmanić
122895
122895
8. Ivan Marić
122545
122545
9. Milan Mlinarić
120623
120623
10. Petar Prebeg
120626
120626
11. Željko Rapaić
122510
122510
12. Tomislav Turkalj
120628
120628
13. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Srećko Bićanić
120463
120463
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Jure Bićanić
121955
121955
4. Dražen Draženović
120619
120619
5. Dane Gašparović
120620
120620
6. Josip Hodak
120621
120621
7. Slavko Kolar
120622
120622
8. Ante Krizmanić
122895
122895
9. Milan Mlinarić
120623
120623
10. Tomislav Mlinarić
120466
120466
11. Petar Prebeg
120626
120626
12. Željko Rapaić
122510
122510
13. Tomislav Turkalj
120628
120628
14. Zvonko Turkalj
123298
123298
15. Božidar Vergaš
120629
120629

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Jure Bićanić
121955
121955
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Luka Bićanić
122224
122224
4. Dražen Draženović
120619
120619
5. Dane Gašparović
120620
120620
6. Josip Hodak
120621
120621
7. Slavko Kolar
120622
120622
8. Ante Krizmanić
122895
122895
9. Milan Mlinarić
120623
120623
10. Tomislav Mlinarić
120466
120466
11. Petar Prebeg
120626
120626
12. Željko Rapaić
122510
122510
13. Stipe Šebalj
123399
123399
14. Tomislav Turkalj
120628
120628
15. Antonio Turkalj
123400
123400
16. Zvonko Turkalj
123298
123298
17. Božidar Vergaš
120629
120629
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više