Klubovi

Ženski kuglački klub Ogulin - 810171

OIB: 90257156774
Adresa: Žegar IV/3, 47 300 Ogulin
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: darko.pribanich@gmail.com; branka.neralic@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Žegar IV/3, 47 300 Ogulin
Kontakt: Darko Pribanić 098 606 991, Branka Neralić 091 506 80 75
Ovlaštene osobe: Darko Pribanić, Branka Neralić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Darko Pribanić
Tajnik: Branka Neralić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Ena Benović
110846
110846 28.03.2019 U14 2023 25.04.2023
2. Marica Bokulić
110190
110190 09.07.2020 60+ 2023 16.03.2023
3. Nikol Domitrović
111039
111039 16.01.2023 U10 2023
4. Iva Flegar
110473
110473 09.02.2013 U23 2023 29.09.2021
5. Ana Karas
110161
110161 12.07.2005 60+ 2023 21.03.2023
6. Isabel Kirasić
110847
110847 28.03.2019 U14 2023 07.10.2022
7. Anđelka Kurelac
110474
110474 12.07.2005 60+ 2023 30.03.2022
8. Ivana Neralić
110163
110163 30.06.2022 U23 2023 07.09.2022
9. Marija Neralić
110164
110164 05.03.2009 Ž 2023 16.03.2023
10. Branka Neralić
110162
110162 09.10.2012 Ž 2023 16.03.2023
11. Marija Paušić
110196
110196 09.07.2020 Ž 2023 21.03.2023
12. Ivanka Rebrović
110149
110149 28.06.2019 60+ 2023 21.03.2023
13. Marija Salopek-Makek
111038
111038 16.01.2023 Ž 2023 18.01.2023
14. Valentina Stipetić
110593
110593 12.09.2016 Ž 2023 28.10.2019
15. Tara Stipetić
110618
110618 01.12.2016 U18 2023 16.03.2023
16. Hana Sušanj
110845
110845 28.03.2019 U14 2023 07.10.2022
17. Ivona Škalamera
110146
110146 30.06.2022 Ž 2023 10.03.2023
18. Barbara Žilić
110167
110167 09.10.2012 Ž 2023 21.03.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Barbara Špelić
110798
110798 30.06.2022 U18 2023 08.03.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Barbara Žilić
310022
310022
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Neralić
520015
520015
2. Darko Pribanić
520017
520017
3. Ivica Puškarić
520088
520088
4. Marijan Žilić
520016
520016

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Venesa Bogdanović
110158
110158
2. Mirna Bosak
110009
110009
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Iva Flegar
110473
110473
5. Ana Gerovac
110160
110160
6. Patricija Gočen
110470
110470
7. Anamarija Grdić
110471
110471
8. Franka Hrelić
110472
110472
9. Ana Karas
110161
110161
10. Anđelka Kurelac
110474
110474
11. Branka Neralić
110162
110162
12. Ivana Neralić
110163
110163
13. Marija Neralić
110164
110164
14. Ruža Neralić
110165
110165
15. Gabrijela Stojak
110475
110475
16. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Venesa Bogdanović
110158
110158
2. Mirna Bosak
110009
110009
3. Vanesa Bosilj
110595
110595
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Ana Damjanić
110159
110159
6. Iva Flegar
110473
110473
7. Elizabeta Francetić
110640
110640
8. Ana Gerovac
110160
110160
9. Patricija Gočen
110470
110470
10. Anamarija Grdić
110471
110471
11. Franka Hrelić
110472
110472
12. Ana Karas
110161
110161
13. Anđelka Kurelac
110474
110474
14. Branka Neralić
110162
110162
15. Ivana Neralić
110163
110163
16. Marija Neralić
110164
110164
17. Ruža Neralić
110165
110165
18. Mirjana Orelj
110166
110166
19. Petra Stipetić
110591
110591
20. Valentina Stipetić
110593
110593
21. Magdalena Stipetić
110594
110594
22. Tara Stipetić
110618
110618
23. Gabrijela Stojak
110475
110475
24. Klara Uhrl
110592
110592
25. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Venesa Bogdanović
110158
110158
2. Vanesa Bosilj
110595
110595
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Ana Damjanić
110159
110159
5. Iva Flegar
110473
110473
6. Elizabeta Francetić
110640
110640
7. Iva Francetić
110731
110731
8. Ana Gerovac
110160
110160
9. Patricija Gočen
110470
110470
10. Anamarija Grdić
110471
110471
11. Franka Hrelić
110472
110472
12. Ana Karas
110161
110161
13. Anđelka Kurelac
110474
110474
14. Branka Neralić
110162
110162
15. Ivana Neralić
110163
110163
16. Marija Neralić
110164
110164
17. Ruža Neralić
110165
110165
18. Mirjana Orelj
110166
110166
19. Valentina Stipetić
110593
110593
20. Petra Stipetić
110591
110591
21. Magdalena Stipetić
110594
110594
22. Tara Stipetić
110618
110618
23. Gabrijela Stojak
110475
110475
24. Klara Uhrl
110592
110592
25. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Venesa Bogdanović
110158
110158
2. Iva Cindrić
110008
110008
3. Iva Flegar
110473
110473
4. Iva Francetić
110731
110731
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Ana Karas
110161
110161
7. Branka Neralić
110162
110162
8. Ivana Neralić
110163
110163
9. Mirjana Orelj
110166
110166
10. Petra Stipetić
110591
110591
11. Valentina Stipetić
110593
110593
12. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Venesa Bogdanović
110158
110158
2. Iva Flegar
110473
110473
3. Iva Francetić
110731
110731
4. Anamarija Grdić
110471
110471
5. Ana Karas
110161
110161
6. Anđelka Kurelac
110474
110474
7. Ivana Neralić
110163
110163
8. Branka Neralić
110162
110162
9. Mirjana Orelj
110166
110166
10. Ivanka Rebrović
110149
110149
11. Petra Stipetić
110591
110591
12. Valentina Stipetić
110593
110593
13. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marica Bokulić
110190
110190
2. Roberta Čordaš
110938
110938
3. Iva Flegar
110473
110473
4. Iva Francetić
110731
110731
5. Patricija Gočen
110470
110470
6. Ana Karas
110161
110161
7. Anđelka Kurelac
110474
110474
8. Alexandra Manojlović
110939
110939
9. Branka Neralić
110162
110162
10. Marija Neralić
110164
110164
11. Mirjana Orelj
110166
110166
12. Marija Paušić
110196
110196
13. Ivanka Rebrović
110149
110149
14. Petra Stipetić
110591
110591
15. Valentina Stipetić
110593
110593
16. Barbara Špelić
110798
110798
17. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marica Bokulić
110190
110190
2. Ana Karas
110161
110161
3. Alexandra Manojlović
110939
110939
4. Branka Neralić
110162
110162
5. Marija Neralić
110164
110164
6. Mirjana Orelj
110166
110166
7. Marija Paušić
110196
110196
8. Ivanka Rebrović
110149
110149
9. Petra Stipetić
110591
110591
10. Tara Stipetić
110618
110618
11. Barbara Špelić
110798
110798
12. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marica Bokulić
110190
110190
2. Iva Flegar
110473
110473
3. Ana Karas
110161
110161
4. Anđelka Kurelac
110474
110474
5. Alexandra Manojlović
110939
110939
6. Marija Neralić
110164
110164
7. Branka Neralić
110162
110162
8. Mirjana Orelj
110166
110166
9. Marija Paušić
110196
110196
10. Ivanka Rebrović
110149
110149
11. Tara Stipetić
110618
110618
12. Petra Stipetić
110591
110591
13. Valentina Stipetić
110593
110593
14. Magdalena Stipetić
110594
110594
15. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marica Bokulić
110190
110190
2. Iva Flegar
110473
110473
3. Ana Karas
110161
110161
4. Isabel Kirasić
110847
110847
5. Anđelka Kurelac
110474
110474
6. Alexandra Manojlović
110939
110939
7. Ivana Neralić
110163
110163
8. Branka Neralić
110162
110162
9. Marija Neralić
110164
110164
10. Marija Paušić
110196
110196
11. Ivanka Rebrović
110149
110149
12. Marija Salopek-Makek
111038
111038
13. Tara Stipetić
110618
110618
14. Valentina Stipetić
110593
110593
15. Ivona Škalamera
110146
110146
16. Barbara Špelić
110798
110798
17. Barbara Žilić
110167
110167

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više