Ženski kuglački klub Zaprešić - 810176

OIB: 87790337336
Adresa: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kuglački savez Zagrebačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mario.majhen@gmail.com; tomislav.karlo@gmail.com; andreya.alpeza@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kontakt: Mario Majhen 099 233 50 34; Andreya Alpeza 097 693 00 55
Ovlaštene osobe: Mario Majhen, Sanja Kovač, Željka Mlinarić Geller, Andreya Alpeza
Mrežne stranice:
Predsjednik: Mario Majhen
Tajnik: Andrea Alpeza
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Andreya Alpeza
110680
110680 30.12.2019 Ž 2022 06.09.2022
2. Snježana Bičanić
110697
110697 09.10.2017 Ž 2022 16.10.2018
3. Tamara Bubnić
110684
110684 08.07.2017 Ž 2022 06.09.2022
4. Velinka First
110116
110116 29.12.2017 60+ 2022 21.06.2021
5. Željka Gašpert
110682
110682 08.07.2017 60+ 2022 06.09.2022
6. Barbara Javornik
130004
130004 02.07.2018 Ž 2022 16.10.2018
7. Tatjana Kink
130005
130005 02.07.2018 Ž 2022 16.10.2018
8. Željka Mlinarić Galler
110210
110210 10.07.2021 Ž 2022 21.09.2021
9. Josipa Petković
110357
110357 29.12.2017 60+ 2022 13.12.2021
10. Monika Pupavac
110212
110212 14.07.2021 Ž 2022 17.03.2022
11. Ivana Reiner Pavlinec
110819
110819 11.02.2019 Ž 2022 06.09.2022
12. Vesna Rogina
110683
110683 08.07.2017 Ž 2022 06.09.2022
13. Dijana Smoljo
110686
110686 08.07.2017 Ž 2022 06.09.2022
14. Agata Šutina
110214
110214 01.07.2015 60+ 2022 06.09.2022
15. Ira Šutina
110215
110215 28.06.2019 Ž 2022 13.12.2021
16. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691 21.09.2017 60+ 2022 06.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Nina Kušan
110813
110813 30.06.2022 U18 2022 12.09.2022
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Karlo
320052
320052
IME I PREZIME HKS ID
1. Mario Majhen
520065
520065

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Irena Božičević
110262
110262
2. Andrijana Hršak
110207
110207
3. Sanja Majhen
130002
130002
4. Magdalena Majhen
110642
5. Doris Mulac Božičević
110154
110154
6. Maja Nanić
110211
110211
7. Monika Pupavac
110212
110212
8. Mirjana Stipandić
110213
9. Dijana Svalina
110569
10. Agata Šutina
110214
110214
11. Ira Šutina
110215
110215
12. Ines Tomić
110393 2
110393
13.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Irena Božičević
110262
110262
2. Goranka Dorotić
110525
3. Jelena Gradečak
110535
4. Andrijana Hršak
110207
110207
5. Sanja Kovač
110208
6. Sanja Majhen
130002
130002
7. Magdalena Majhen
110642
8. Iva Milić
110209
9. Željka Mlinarić Galler
110210
110210
10. Doris Mulac Božičević
110154
110154
11. Maja Nanić
110211
110211
12. Antonia Pocrnić
110526
13. Monika Pupavac
110212
110212
14. Ines Stanić
110527
15. Mirjana Stipandić
110213
16. Dijana Svalina
110569
17. Ana Špirelja
110528
18. Agata Šutina
110214
110214
19. Ira Šutina
110215
110215
20. Ines Tomić
110393 2
110393
21. Ivana Zdolec
110217
22. Antonija Žižek
110529

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Velinka First
110116
110116
5. Snježana Frajman
110681
6. Željka Gašpert
110682
110682
7. Vesna Martinović
110685
8. Josipa Petković
110357
110357
9. Monika Pupavac
110212
110212
10. Vesna Rogina
110683
110683
11. Dijana Smoljo
110686
110686
12. Dijana Svalina
110569
13. Agata Šutina
110214
110214
14. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Goranka Dorotić
110525
5. Velinka First
110116
110116
6. Snježana Frajman
110681
7. Željka Gašpert
110682
110682
8. Jelena Gradečak
110535
9. Sanja Kovač
110208
10. Magdalena Majhen
110642
11. Vesna Martinović
110685
12. Iva Milić
110209
13. Željka Mlinarić Galler
110210
110210
14. Josipa Petković
110357
110357
15. Antonia Pocrnić
110526
16. Monika Pupavac
110212
110212
17. Vesna Rogina
110683
110683
18. Dijana Smoljo
110686
110686
19. Ines Stanić
110527
20. Mirjana Stipandić
110213
21. Dijana Svalina
110569
22. Ana Špirelja
110528
23. Agata Šutina
110214
110214
24. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691
25. Ivana Zdolec
110217
26. Antonija Žižek
110529

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Tamara Bubnić
110684
110684
3. Velinka First
110116
110116
4. Željka Gašpert
110682
110682
5. Barbara Javornik
130004
130004
6. Tatjana Kink
130005
130005
7. Josipa Petković
110357
110357
8. Vesna Rogina
110683
110683
9. Dijana Smoljo
110686
110686
10. Agata Šutina
110214
110214
11. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Velinka First
110116
110116
5. Željka Gašpert
110682
110682
6. Barbara Javornik
130004
130004
7. Tatjana Kink
130005
130005
8. Josipa Petković
110357
110357
9. Vesna Rogina
110683
110683
10. Dijana Smoljo
110686
110686
11. Agata Šutina
110214
110214
12. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Velinka First
110116
110116
5. Željka Gašpert
110682
110682
6. Barbara Javornik
130004
130004
7. Tatjana Kink
130005
130005
8. Josipa Petković
110357
110357
9. Ivana Reiner Pavlinec
110819
110819
10. Vesna Rogina
110683
110683
11. Tamara Sinković
110232
110232
12. Dijana Smoljo
110686
110686
13. Agata Šutina
110214
110214
14. Ira Šutina
110215
110215
15. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Velinka First
110116
110116
5. Željka Gašpert
110682
110682
6. Barbara Javornik
130004
130004
7. Tatjana Kink
130005
130005
8. Željka Mlinarić Galler
110210
110210
9. Josipa Petković
110357
110357
10. Monika Pupavac
110212
110212
11. Ivana Reiner Pavlinec
110819
110819
12. Vesna Rogina
110683
110683
13. Dijana Smoljo
110686
110686
14. Agata Šutina
110214
110214
15. Ira Šutina
110215
110215
16. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Tamara Bubnić
110684
110684
3. Velinka First
110116
110116
4. Željka Gašpert
110682
110682
5. Barbara Javornik
130004
130004
6. Tatjana Kink
130005
130005
7. Josipa Petković
110357
110357
8. Ivana Reiner Pavlinec
110819
110819
9. Vesna Rogina
110683
110683
10. Dijana Smoljo
110686
110686
11. Ira Šutina
110215
110215
12. Agata Šutina
110214
110214
13. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Snježana Bičanić
110697
110697
3. Tamara Bubnić
110684
110684
4. Velinka First
110116
110116
5. Željka Gašpert
110682
110682
6. Barbara Javornik
130004
130004
7. Tatjana Kink
130005
130005
8. Nina Kušan
110813
110813
9. Željka Mlinarić Galler
110210
110210
10. Josipa Petković
110357
110357
11. Monika Pupavac
110212
110212
12. Ivana Reiner Pavlinec
110819
110819
13. Vesna Rogina
110683
110683
14. Dijana Smoljo
110686
110686
15. Agata Šutina
110214
110214
16. Ira Šutina
110215
110215
17. Micika Trstenjački Lukić
110691
110691
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više