Kuglački športski klub Grmoščica - 810038

OIB: 78563410324
Adresa: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kskgrmoscica@gmail.com;
Adresa za dostavu pošte: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Kontakt: Branko Radošević 099 465 12 19, Vladimir Galjanić 098 282 513
Ovlaštene osobe: Branko Radošević, Željko Štefković, Pavao Mikulandra i Milan Sudarević
Mrežne stranice:
Predsjednik: Branko Radošević
Tajnik: Alen Rosandić
Trener: Željko Štefković, Vladimir Galjanić i Damir Soldo

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Petar Arambašić
122459
122459 31.01.2017 U14 2021 17.06.2020
2. Emanuel Balija
122591
122591 11.10.2017 U18 2021 15.06.2020
3. Leon Bartolić
122944
122944 08.05.2019 U10 2021 10.11.2020
4. Patrik Berić
121100
121100 27.02.2015 U18 2021 22.05.2020
5. Karlo Boroš
121101
121101 20.12.2011 U23 2021 27.01.2021
6. Noa Burela
123040
123040 11.11.2019 U11 2021 25.06.2020
7. Filip Dužević
121105
121105 10.06.2013 U18 2021 19.06.2020
8. Damir Fučkar
140003
140003 14.07.2016 60+ 2021 30.11.2020
9. Vladimir Galjanić
122285
122285 30.06.2015 M 2021 28.12.2020
10. Andro Gašpar
122945
122945 08.05.2019 U9 2021 10.11.2020
11. Roko Grgac
121108
121108 16.10.2015 U18 2021 23.06.2020
12. Dalibor Hršak
121340
121340 09.07.2020 M 2021 19.01.2021
13. Alen Imširović
121109
121109 19.11.2014 U14 2021 16.03.2021
14. Dominik Jurić
122273
122273 19.05.2016 U18 2021 24.06.2020
15. Tomas Klasić
122589
122589 11.10.2017 U12 2021 05.11.2019
16. Ivan Kovačević
121007
121007 09.07.2020 U23 2021 23.03.2021
17. Zvonimir Lozić
121111
121111 10.06.2013 U18 2021 04.02.2021
18. Antonio Lozić
121110
121110 10.06.2013 U18 2021 04.02.2021
19. Tin Mihalić
122679
122679 28.06.2019 U14 2021 07.09.2020
20. Karlo Milinković
121055
121055 09.07.2020 M 2021 01.02.2021
21. Patrik Percela
122519
122519 02.06.2017 U12 2021 27.10.2020
22. Željko Pleteš
123122
123122 09.03.2020 60+ 2021
23. Marin Rosandić
120001
120001 14.07.2016 U23 2021 27.01.2021
24. Leon Svečnjak
122902
122902 10.02.2019 U12 2021 07.09.2020
25. Luka Šantić
123035
123035 21.10.2019 U11 2021 07.09.2020
26. Denis Špiljar
121118
121118 30.06.2015 M 2021 12.03.2021
27. Željko Štefković
121119
121119 30.06.2005 60+ 2021 28.06.2019
28. Edi Todorović
123045
123045 02.12.2019 U11 2021 16.06.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Željko Štefković
320021
320021
3. Vladimir Galjanić
320036
320036
4. Damir Soldo
320037
320037
5. Branko Radošević
320057
320057
IME I PREZIME HKS ID
2. Alen Rosandić
520060
520060
3. Željko Obad
520061
520061

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Boroš
121101
121101
2. Damir Fučkar
140003
140003
3. Vladimir Galjanić
122285
122285
4. Marinko Matić
120225
120225
5. Tibor Nemet
121114
121114
6. Matija Pavlinić
121115
121115
7. Marin Rosandić
120001
120001
8. Denis Špiljar
121118
121118
9. Željko Štefković
121119
121119
10. Zdravko Tonković
121120
121120
11. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Ante Beneta
121099
3. Patrik Berić
121100
121100
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Pino Campanello
121102
6. Mateo Čančar
121103
7. Fran Dasović
122261
122261
8. Bernard Drožđan
121104
121104
9. Filip Dužević
121105
121105
10. Lovro Fijačko
121106
121106
11. Damir Fučkar
140003
140003
12. Vladimir Galjanić
122285
122285
13. Roko Grgac
121108
121108
14. Alen Imširović
121109
121109
15. Ivo Jurić
122450
16. Dominik Jurić
122273
122273
17. Antonio Lozić
121110
121110
18. Zvonimir Lozić
121111
121111
19. Jakov Marinčić
122274
20. Marinko Matić
120225
120225
21. Karlo Mezak
121485
121485
22. Tibor Nemet
121114
121114
23. Matija Pavlinić
121115
121115
24. Marin Rosandić
120001
120001
25. Vito Sallabi
122494
26. David Smutni
121116
27. Damir Soldo
122289
28. Denis Špiljar
121118
121118
29. Željko Štefković
121119
121119
30. Zdravko Tonković
121120
121120
31. Milan Uzelac
121121
121121
32. Filip Vunak
121122
121122

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažek
120994
120994
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Damir Fučkar
140003
140003
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Vladimir Galjanić
122285
122285
6. Borna Gašpert
121043
121043
7. Matija Pavlinić
121115
121115
8. Marin Rosandić
120001
120001
9. Milan Sudarević
122682
122682
10. Denis Špiljar
121118
121118
11. Željko Štefković
121119
121119
12. Zdravko Tonković
121120
121120
13. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Emanuel Balija
122591
122591
3. Ante Beneta
121099
4. Patrik Berić
121100
121100
5. Josip Blažek
120994
120994
6. Karlo Boroš
121101
121101
7. Pino Campanello
121102
8. Mateo Čančar
121103
9. Fran Dasović
122261
122261
10. Bernard Drožđan
121104
121104
11. Filip Dužević
121105
121105
12. Lovro Fijačko
121106
121106
13. Damir Fučkar
140003
140003
14. Nemanja Galić
140008
140008
15. Vladimir Galjanić
122285
122285
16. Borna Gašpert
121043
121043
17. Roko Grgac
121108
121108
18. Alen Imširović
121109
121109
19. Ivo Jurić
122450
20. Dominik Jurić
122273
122273
21. Lovro Jurić
122599
22. Tomas Klasić
122589
122589
23. Sven Klasić
122590
122590
24. Antonio Lozić
121110
121110
25. Zvonimir Lozić
121111
121111
26. Jakov Marinčić
122274
27. Vlada Marinčić
122683
122683
28. Karlo Mezak
121485
121485
29. Saša Paunović
122598
30. Matija Pavlinić
121115
121115
31. Patrik Percela
122519
122519
32. Dominik Potočki
122619
122619
33. Marin Rosandić
120001
120001
34. Vito Sallabi
122494
35. David Smutni
121116
36. Damir Soldo
122289
37. Milan Sudarević
122682
122682
38. Denis Špiljar
121118
121118
39. Željko Štefković
121119
121119
40. Zdravko Tonković
121120
121120
41. Pavao Tuščić
122259
122259
42. Milan Uzelac
121121
121121
43. Filip Vunak
121122
121122

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažek
120994
120994
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Damir Fučkar
140003
140003
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Vladimir Galjanić
122285
122285
6. Borna Gašpert
121043
121043
7. Karlo Mezak
121485
121485
8. Matija Pavlinić
121115
121115
9. Marin Rosandić
120001
120001
10. Denis Špiljar
121118
121118
11. Željko Štefković
121119
121119
12. Zdravko Tonković
121120
121120
13. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Emanuel Balija
122591
122591
3. Patrik Berić
121100
121100
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Fran Dasović
122261
122261
6. Bernard Drožđan
121104
121104
7. Filip Dužević
121105
121105
8. Lovro Fijačko
121106
121106
9. Damir Fučkar
140003
140003
10. Nemanja Galić
140008
140008
11. Vladimir Galjanić
122285
122285
12. Borna Gašpert
121043
121043
13. Roko Grgac
121108
121108
14. Alen Imširović
121109
121109
15. Dominik Jurić
122273
122273
16. Zvonimir Lozić
121111
121111
17. Antonio Lozić
121110
121110
18. Vlada Marinčić
122683
122683
19. Karlo Mezak
121485
121485
20. Patrik Percela
122519
122519
21. Marin Rosandić
120001
120001
22. Milan Sudarević
122682
122682
23. Leon Svečnjak
122902
122902
24. Denis Špiljar
121118
121118
25. Željko Štefković
121119
121119
26. Zdravko Tonković
121120
121120
27. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Patrik Berić
121100
121100
2. Željko Biloš
120701
120701
3. Karlo Boroš
121101
121101
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Bernard Drožđan
121104
121104
6. Filip Dužević
121105
121105
7. Lovro Fijačko
121106
121106
8. Damir Fučkar
140003
140003
9. Nemanja Galić
140008
140008
10. Vladimir Galjanić
122285
122285
11. Roko Grgac
121108
121108
12. Dominik Jurić
122273
122273
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Antonio Lozić
121110
121110
15. Zvonimir Lozić
121111
121111
16. Vlada Marinčić
122683
122683
17. Ratko Medan
123120
123120
18. Karlo Mezak
121485
121485
19. Željko Pleteš
123122
123122
20. Marin Rosandić
120001
120001
21. Milan Sudarević
122682
122682
22. Niko Širić
123121
123121
23. Denis Špiljar
121118
121118
24. Željko Štefković
121119
121119
25. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Emanuel Balija
122591
122591
2. Patrik Berić
121100
121100
3. Karlo Boroš
121101
121101
4. Filip Dužević
121105
121105
5. Damir Fučkar
140003
140003
6. Vladimir Galjanić
122285
122285
7. Roko Grgac
121108
121108
8. Dalibor Hršak
121340
121340
9. Dominik Jurić
122273
122273
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Ivan Kovačević
121007
121007
12. Antonio Lozić
121110
121110
13. Zvonimir Lozić
121111
121111
14. Karlo Mezak
121485
121485
15. Karlo Milinković
121055
121055
16. Željko Pleteš
123122
123122
17. Marin Rosandić
120001
120001
18. Denis Špiljar
121118
121118
19. Željko Štefković
121119
121119
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više