Klubovi

Kuglački športski klub Grmoščica - 810038

OIB: 78563410324
Adresa: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kskgrmoscica@gmail.com;
Adresa za dostavu pošte: Ilica 298, 10 000 Zagreb
Kontakt: Alen Rosandić 098 351 775, Vladimir Galjanić 098 282 513
Ovlaštene osobe: Alen Rosandić, Dragutin Boroš, Milan Sudarević, Željko Štefković, Damir Soldo
Mrežne stranice:
Predsjednik: Alen Rosandić
Tajnik: Milan Sudarević
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Petar Arambašić
122459
122459 31.01.2017 U18 2023 17.06.2020
2. Emanuel Balija
122591
122591 11.10.2017 U18 2023 11.10.2022
3. Leon Bartolić
122944
122944 08.05.2019 U12 2023 09.03.2022
4. Patrik Berić
121100
121100 27.02.2015 U18 2023 22.05.2020
5. Karlo Boroš
121101
121101 20.12.2011 U23 2023 06.03.2023
6. Noa Burela
123040
123040 11.11.2019 U14 2023 03.09.2021
7. Mihael Dubravac
123336
123336 31.01.2022 U14 2023 10.11.2022
8. Kristian Dubravac
123306
123306 04.11.2021 U10 2023 10.11.2022
9. Dario Duda
120216
120216 14.07.2021 M 2023 02.03.2023
10. Filip Dužević
121105
121105 10.06.2013 U23 2023 15.09.2022
11. Damir Fučkar
140003
140003 14.07.2016 60+ 2023 27.12.2022
12. Vladimir Galjanić
122285
122285 30.06.2015 M 2023 21.12.2022
13. Andro Gašpar
122945
122945 08.05.2019 U11 2023 11.10.2022
14. Borna Gašpert
121043
121043 30.06.2022 M 2023 03.03.2023
15. Roko Grgac
121108
121108 16.10.2015 U18 2023 13.09.2022
16. Luka Hasić
123375
123375 23.04.2022 U14 2023 13.10.2022
17. Emil Haušić
123361
123361 08.03.2022 U9 2023 07.11.2022
18. Alen Imširović
121109
121109 19.11.2014 U18 2023 30.09.2022
19. Dominik Jurić
122273
122273 19.05.2016 U18 2023 07.10.2022
20. Tomas Klasić
122589
122589 11.10.2017 U14 2023 05.11.2019
21. Gabriel Kličković
123308
123308 14.11.2021 U12 2023 10.11.2022
22. Karlo Kličković
123309
123309 14.11.2021 U10 2023 10.11.2022
23. Ivan Kovačević
121007
121007 09.07.2020 U23 2023 22.02.2023
24. Zvonimir Lozić
121111
121111 10.06.2013 U18 2023 22.03.2023
25. Antonio Lozić
121110
121110 10.06.2013 U23 2023 16.01.2023
26. Tin Mihalić
122679
122679 28.06.2019 U18 2023 01.07.2021
27. Lovro Mihić
123356
123356 21.12.2022 U10 2023 06.12.2022
28. Karlo Milinković
121055
121055 09.07.2020 M 2023 16.03.2023
29. Gabriel Novak
123551
123551 01.04.2023 U10 2023
30. Lovro Pažur
123293
123293 11.10.2021 U11 2023 03.11.2022
31. Patrik Percela
122519
122519 02.06.2017 U14 2023 04.11.2022
32. Egon Petriček
123483
123483 30.11.2022 U14 2023 20.01.2023
33. Željko Pleteš
123122
123122 09.03.2020 60+ 2023
34. Marin Rosandić
120001
120001 14.07.2016 M 2023 31.01.2023
35. Toma Sobočan
123482
123482 02.12.2022 U14 2023
36. Leon Svečnjak
122902
122902 10.02.2019 U14 2023 06.03.2023
37. Josip Šantić
123318
123318 28.12.2021 U11 2023 03.10.2022
38. Luka Šantić
123035
123035 21.10.2019 U14 2023 02.09.2021
39. Matija Šnidarić
123487
123487 30.11.2022 U11 2023 20.02.2023
40. Denis Špiljar
121118
121118 30.06.2015 M 2023 31.01.2023
41. Edi Todorović
123045
123045 02.12.2019 U14 2023 16.06.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Fran Kovač
123188
123188 21.12.2022 U14 2023 09.03.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Vladimir Galjanić
320036
320036
2. Damir Soldo
320037
320037
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Boroš
121101
121101
2. Damir Fučkar
140003
140003
3. Vladimir Galjanić
122285
122285
4. Marinko Matić
120225
120225
5. Tibor Nemet
121114
121114
6. Matija Pavlinić
121115
121115
7. Marin Rosandić
120001
120001
8. Denis Špiljar
121118
121118
9. Željko Štefković
121119
121119
10. Zdravko Tonković
121120
121120
11. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Ante Beneta
121099
3. Patrik Berić
121100
121100
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Pino Campanello
121102
6. Mateo Čančar
121103
7. Fran Dasović
122261
122261
8. Bernard Drožđan
121104
121104
9. Filip Dužević
121105
121105
10. Lovro Fijačko
121106
121106
11. Damir Fučkar
140003
140003
12. Vladimir Galjanić
122285
122285
13. Roko Grgac
121108
121108
14. Alen Imširović
121109
121109
15. Ivo Jurić
122450
16. Dominik Jurić
122273
122273
17. Antonio Lozić
121110
121110
18. Zvonimir Lozić
121111
121111
19. Jakov Marinčić
122274
20. Marinko Matić
120225
120225
21. Karlo Mezak
121485
121485
22. Tibor Nemet
121114
121114
23. Matija Pavlinić
121115
121115
24. Marin Rosandić
120001
120001
25. Vito Sallabi
122494
26. David Smutni
121116
27. Damir Soldo
122289
28. Denis Špiljar
121118
121118
29. Željko Štefković
121119
121119
30. Zdravko Tonković
121120
121120
31. Milan Uzelac
121121
121121
32. Filip Vunak
121122
121122

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažek
120994
120994
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Damir Fučkar
140003
140003
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Vladimir Galjanić
122285
122285
6. Borna Gašpert
121043
121043
7. Matija Pavlinić
121115
121115
8. Marin Rosandić
120001
120001
9. Milan Sudarević
122682
122682
10. Denis Špiljar
121118
121118
11. Željko Štefković
121119
121119
12. Zdravko Tonković
121120
121120
13. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Emanuel Balija
122591
122591
3. Ante Beneta
121099
4. Patrik Berić
121100
121100
5. Josip Blažek
120994
120994
6. Karlo Boroš
121101
121101
7. Pino Campanello
121102
8. Mateo Čančar
121103
9. Fran Dasović
122261
122261
10. Bernard Drožđan
121104
121104
11. Filip Dužević
121105
121105
12. Lovro Fijačko
121106
121106
13. Damir Fučkar
140003
140003
14. Nemanja Galić
140008
140008
15. Vladimir Galjanić
122285
122285
16. Borna Gašpert
121043
121043
17. Roko Grgac
121108
121108
18. Alen Imširović
121109
121109
19. Ivo Jurić
122450
20. Dominik Jurić
122273
122273
21. Lovro Jurić
122599
22. Tomas Klasić
122589
122589
23. Sven Klasić
122590
122590
24. Antonio Lozić
121110
121110
25. Zvonimir Lozić
121111
121111
26. Jakov Marinčić
122274
27. Vlada Marinčić
122683
122683
28. Karlo Mezak
121485
121485
29. Saša Paunović
122598
30. Matija Pavlinić
121115
121115
31. Patrik Percela
122519
122519
32. Dominik Potočki
122619
122619
33. Marin Rosandić
120001
120001
34. Vito Sallabi
122494
35. David Smutni
121116
36. Damir Soldo
122289
37. Milan Sudarević
122682
122682
38. Denis Špiljar
121118
121118
39. Željko Štefković
121119
121119
40. Zdravko Tonković
121120
121120
41. Pavao Tuščić
122259
122259
42. Milan Uzelac
121121
121121
43. Filip Vunak
121122
121122

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažek
120994
120994
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Damir Fučkar
140003
140003
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Vladimir Galjanić
122285
122285
6. Borna Gašpert
121043
121043
7. Karlo Mezak
121485
121485
8. Matija Pavlinić
121115
121115
9. Marin Rosandić
120001
120001
10. Denis Špiljar
121118
121118
11. Željko Štefković
121119
121119
12. Zdravko Tonković
121120
121120
13. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Emanuel Balija
122591
122591
3. Patrik Berić
121100
121100
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Fran Dasović
122261
122261
6. Bernard Drožđan
121104
121104
7. Filip Dužević
121105
121105
8. Lovro Fijačko
121106
121106
9. Damir Fučkar
140003
140003
10. Nemanja Galić
140008
140008
11. Vladimir Galjanić
122285
122285
12. Borna Gašpert
121043
121043
13. Roko Grgac
121108
121108
14. Alen Imširović
121109
121109
15. Dominik Jurić
122273
122273
16. Zvonimir Lozić
121111
121111
17. Antonio Lozić
121110
121110
18. Vlada Marinčić
122683
122683
19. Karlo Mezak
121485
121485
20. Patrik Percela
122519
122519
21. Marin Rosandić
120001
120001
22. Milan Sudarević
122682
122682
23. Leon Svečnjak
122902
122902
24. Denis Špiljar
121118
121118
25. Željko Štefković
121119
121119
26. Zdravko Tonković
121120
121120
27. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Patrik Berić
121100
121100
2. Željko Biloš
120701
120701
3. Karlo Boroš
121101
121101
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Bernard Drožđan
121104
121104
6. Filip Dužević
121105
121105
7. Lovro Fijačko
121106
121106
8. Damir Fučkar
140003
140003
9. Nemanja Galić
140008
140008
10. Vladimir Galjanić
122285
122285
11. Roko Grgac
121108
121108
12. Dominik Jurić
122273
122273
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Antonio Lozić
121110
121110
15. Zvonimir Lozić
121111
121111
16. Vlada Marinčić
122683
122683
17. Ratko Medan
123120
123120
18. Karlo Mezak
121485
121485
19. Željko Pleteš
123122
123122
20. Marin Rosandić
120001
120001
21. Milan Sudarević
122682
122682
22. Niko Širić
123121
123121
23. Denis Špiljar
121118
121118
24. Željko Štefković
121119
121119
25. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Emanuel Balija
122591
122591
2. Patrik Berić
121100
121100
3. Karlo Boroš
121101
121101
4. Filip Dužević
121105
121105
5. Damir Fučkar
140003
140003
6. Vladimir Galjanić
122285
122285
7. Roko Grgac
121108
121108
8. Dalibor Hršak
121340
121340
9. Dominik Jurić
122273
122273
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Ivan Kovačević
121007
121007
12. Antonio Lozić
121110
121110
13. Zvonimir Lozić
121111
121111
14. Karlo Mezak
121485
121485
15. Karlo Milinković
121055
121055
16. Željko Pleteš
123122
123122
17. Marin Rosandić
120001
120001
18. Denis Špiljar
121118
121118
19. Željko Štefković
121119
121119

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Arambašić
122459
122459
2. Emanuel Balija
122591
122591
3. Patrik Berić
121100
121100
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Dario Duda
120216
120216
6. Filip Dužević
121105
121105
7. Damir Fučkar
140003
140003
8. Vladimir Galjanić
122285
122285
9. Roko Grgac
121108
121108
10. Dalibor Hršak
121340
121340
11. Dominik Jurić
122273
122273
12. Ivan Kovačević
121007
121007
13. Antonio Lozić
121110
121110
14. Zvonimir Lozić
121111
121111
15. Tin Mihalić
122679
122679
16. Karlo Milinković
121055
121055
17. Željko Pleteš
123122
123122
18. Marin Rosandić
120001
120001
19. Denis Špiljar
121118
121118
20. Željko Štefković
121119
121119

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Emanuel Balija
122591
122591
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Dario Duda
120216
120216
4. Filip Dužević
121105
121105
5. Damir Fučkar
140003
140003
6. Vladimir Galjanić
122285
122285
7. Borna Gašpert
121043
121043
8. Dominik Jurić
122273
122273
9. Ivan Kovačević
121007
121007
10. Antonio Lozić
121110
121110
11. Tin Mihalić
122679
122679
12. Karlo Milinković
121055
121055
13. Marin Rosandić
120001
120001
14. Denis Špiljar
121118
121118

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Emanuel Balija
122591
122591
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Filip Dužević
121105
121105
4. Roko Grgac
121108
121108
5. Alen Imširović
121109
121109
6. Dominik Jurić
122273
122273
7. Fran Kovač
123188
123188
8. Ivan Kovačević
121007
121007
9. Zvonimir Lozić
121111
121111
10. Antonio Lozić
121110
121110
11. Tin Mihalić
122679
122679
12. Marin Rosandić
120001
120001
13. Leon Svečnjak
122902
122902
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više