Kuglački klub Mertojak - 810068

OIB: 60208214650
Adresa: Mire Barešića 10, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mladen.vukovic@hotmail.com; kkmertojak@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Mire Barešića 10, 21 000 Split
Kontakt: Mladen Vuković 091 533 42 01; Branko Bosanac 099 428 32 10
Ovlaštene osobe: Mladen Vuković
Mrežne stranice:
Predsjednik: Mladen Vuković
Tajnik: Branko Bosanac
Trener: Luka Pezelj, Hrvoje Marinović

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Karlo Bilić
122216
122216 30.06.2017 U23 2020 10.09.2020
2. Ljubomir Budić
121433
121433 28.06.2019 M 2020 10.09.2020
3. Danijel Čuljak
140018
140018 30.12.2019 M 2020 10.09.2020
4. Pave Ćubelić
121408
121408 10.07.2012 M 2020 10.09.2020
5. Denis Delić
121409
121409 28.06.2019 M 2020 10.09.2020
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011 02.07.2018 M 2020 10.09.2020
7. Paško Dragičević
121410
121410 31.12.2014 M 2020 10.09.2020
8. Petar Dragojević
122218
122218 27.02.2016 M 2020 10.09.2020
9. Mihael Grivičić
120101
120101 30.06.2017 U23 2020 10.09.2020
10. Mile Jerkunica
122990
122990 17.07.2019 M 2020 10.09.2020
11. Damir Jurić
122219
122219 02.07.2018 U23 2020 10.09.2020
12. Fran Kovač
123188
123188 12.09.2020 U12 2020 10.09.2020
13. Andrej Kovač
121887
121887 14.07.2016 M 2020 10.09.2020
14. Darko Lozo
123159
123159 28.07.2020 M 2020 10.09.2020
15. Gaetan Ludon
140021
140021 18.08.2020 M 2020 10.09.2020
16. Mario Marić
122217
122217 02.07.2018 U23 2020 10.09.2020
17. Hrvoje Marinović
121411
121411 01.07.2015 M 2020 10.09.2020
18. Duško Milanović
121412
121412 31.12.2011 60+ 2020 10.09.2020
19. Stipe Milić
121413
121413 02.03.2008 M 2020 10.09.2020
20. Loren Mumanović
122491
122491 01.03.2017 U23 2020 10.09.2020
21. Nikola Muše
121414
121414 01.07.2015 M 2020 10.09.2020
22. Sandro Nazlić
122490
122490 01.07.2015 M 2020 10.09.2020
23. Siniša Papak
122929
122929 25.03.2019 M 2020 10.09.2020
24. Luka Pezelj
121415
121415 08.07.2009 M 2020 10.09.2020
25. Mate Primorac
121416
121416 15.01.2008 M 2020 10.09.2020
26. Tomislav Raboteg
122978
122978 02.07.2019 M 2020 10.09.2020
27. Ivan Totić
121750
121750 02.07.2018 M 2020 10.09.2020
28. Mladen Vuković
121417
121417 15.01.2008 M 2020 10.09.2020
29. Davor Zoković
121418
121418 10.07.2012 M 2020 10.09.2020
30. Goran Žubrinić
121419
121419 08.07.2014 M 2020 10.09.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Luka Pezelj
320022
320022
2. Hrvoje Marinović
320043
320043
IME I PREZIME HKS ID
1. Branislav Bosanac
520003
520003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Mario Marić
122217
122217
9. Hrvoje Marinović
121411
121411
10. Duško Milanović
121412
121412
11. Stipe Milić
121413
121413
12. Nikola Muše
121414
121414
13. Luka Pezelj
121415
121415
14. Mate Primorac
121416
121416
15. Igor Šarkezi
122074
122074
16. Nikola Vukičević
122377
122377
17. Mladen Vuković
121417
121417
18. Davor Zoković
121418
121418
19. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Mario Marić
122217
122217
9. Hrvoje Marinović
121411
121411
10. Duško Milanović
121412
121412
11. Stipe Milić
121413
121413
12. Loren Mumanović
122491
122491
13. Nikola Muše
121414
121414
14. Sandro Nazlić
122490
122490
15. Luka Pezelj
121415
121415
16. Mate Primorac
121416
121416
17. Igor Šarkezi
122074
122074
18. Nikola Vukičević
122377
122377
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Igor Šarkezi
122074
122074
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Andrej Kovač
121887
121887
7. Alen Kujundžić
122943
122943
8. Hrvoje Marinović
121411
121411
9. Duško Milanović
121412
121412
10. Stipe Milić
121413
121413
11. Loren Mumanović
122491
122491
12. Nikola Muše
121414
121414
13. Sandro Nazlić
122490
122490
14. Luka Pezelj
121415
121415
15. Mate Primorac
121416
121416
16. Igor Šarkezi
122074
122074
17. Mladen Vuković
121417
121417
18. Davor Zoković
121418
121418
19. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
4. Paško Dragičević
121410
121410
5. Petar Dragojević
122218
122218
6. Mihael Grivičić
120101
120101
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Andrej Kovač
121887
121887
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Igor Šarkezi
122074
122074
19. Ivan Totić
121750
121750
20. Mladen Vuković
121417
121417
21. Davor Zoković
121418
121418
22. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
4. Paško Dragičević
121410
121410
5. Petar Dragojević
122218
122218
6. Mihael Grivičić
120101
120101
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Andrej Kovač
121887
121887
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Siniša Papak
122929
122929
17. Luka Pezelj
121415
121415
18. Mate Primorac
121416
121416
19. Igor Šarkezi
122074
122074
20. Ivan Totić
121750
121750
21. Mladen Vuković
121417
121417
22. Davor Zoković
121418
121418
23. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Denis Delić
121409
121409
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Paško Dragičević
121410
121410
8. Petar Dragojević
122218
122218
9. Mihael Grivičić
120101
120101
10. Damir Jurić
122219
122219
11. Andrej Kovač
121887
121887
12. Mario Marić
122217
122217
13. Hrvoje Marinović
121411
121411
14. Duško Milanović
121412
121412
15. Stipe Milić
121413
121413
16. Loren Mumanović
122491
122491
17. Nikola Muše
121414
121414
18. Sandro Nazlić
122490
122490
19. Siniša Papak
122929
122929
20. Luka Pezelj
121415
121415
21. Mate Primorac
121416
121416
22. Tomislav Raboteg
122978
122978
23. Ivan Totić
121750
121750
24. Mladen Vuković
121417
121417
25. Davor Zoković
121418
121418
26. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Denis Delić
121409
121409
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Paško Dragičević
121410
121410
8. Petar Dragojević
122218
122218
9. Mihael Grivičić
120101
120101
10. Mile Jerkunica
122990
122990
11. Damir Jurić
122219
122219
12. Andrej Kovač
121887
121887
13. Darko Lozo
123159
123159
14. Gaetan Ludon
140021
140021
15. Mario Marić
122217
122217
16. Hrvoje Marinović
121411
121411
17. Duško Milanović
121412
121412
18. Stipe Milić
121413
121413
19. Loren Mumanović
122491
122491
20. Nikola Muše
121414
121414
21. Sandro Nazlić
122490
122490
22. Siniša Papak
122929
122929
23. Luka Pezelj
121415
121415
24. Mate Primorac
121416
121416
25. Tomislav Raboteg
122978
122978
26. Ivan Totić
121750
121750
27. Mladen Vuković
121417
121417
28. Davor Zoković
121418
121418
29. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Paško Dragičević
121410
121410
6. Petar Dragojević
122218
122218
7. Mihael Grivičić
120101
120101
8. Mile Jerkunica
122990
122990
9. Damir Jurić
122219
122219
10. Darko Lozo
123159
123159
11. Gaetan Ludon
140021
140021
12. Mario Marić
122217
122217
13. Duško Milanović
121412
121412
14. Stipe Milić
121413
121413
15. Loren Mumanović
122491
122491
16. Sandro Nazlić
122490
122490
17. Siniša Papak
122929
122929
18. Luka Pezelj
121415
121415
19. Mate Primorac
121416
121416
20. Tomislav Raboteg
122978
122978
21. Mladen Vuković
121417
121417
22. Davor Zoković
121418
121418
23. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Paško Dragičević
121410
121410
6. Petar Dragojević
122218
122218
7. Mihael Grivičić
120101
120101
8. Mile Jerkunica
122990
122990
9. Damir Jurić
122219
122219
10. Mario Marić
122217
122217
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Sandro Nazlić
122490
122490
15. Siniša Papak
122929
122929
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Tomislav Raboteg
122978
122978
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više