Klubovi

Kuglački klub Bojovnik - 810007

OIB: 34420498054
Adresa: Poljičke Republike 15, 21 240 Trilj
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: ivan.gilic1@st.t-com.hr ; ivan.gilic2@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Poljičke Republike 15, 21 240 Trilj
Kontakt: Ivan Gilić 098 590 476;
Ovlaštene osobe: Petar Maroš, Andjelko Vukac, Ivan Gilić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Petar Maroš
Tajnik: Ivan Gilić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575 10.07.2012 60+ 2023 17.03.2023
2. Ivan Gilić
121577
121577 10.07.2012 M 2023 22.03.2023
3. Dario Krstić
121578
121578 10.07.2012 M 2023 16.03.2023
4. Damir Pezelj
121583
121583 10.07.2012 M 2023 16.03.2023
5. Petar Pudar
122431
122431 18.01.2017 U23 2023 10.02.2020
6. Kristijan Pudar
123114
123114 15.02.2020 U18 2023 12.09.2022
7. Robert Ratković
122446
122446 23.01.2017 U23 2023 22.02.2023
8. Ante Vrcan
121587
121587 10.07.2012 60+ 2023 20.03.2023
9. Andjelko Vukas
121588
121588 10.07.2012 60+ 2023 26.09.2019
10. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152 30.06.2017 60+ 2023 14.03.2023
11. Nevenko Žanko
122153
122153 14.07.2021 M 2023 16.03.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Mirko Gilić
122429
122429
5. Dario Krstić
121578
121578
6. Dujo Odrljin
122866
122866
7. Damir Pezelj
121583
121583
8. Kristijan Pudar
123114
123114
9. Petar Pudar
122431
122431
10. Ljubo Pudar
122428
122428
11. Robert Ratković
122446
122446
12. Mirko Ratković
122430
122430
13. Ante Vrcan
121587
121587
14. Andjelko Vukas
121588
121588
15. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152
16. Nevenko Žanko
122153
122153

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Mirko Gilić
122429
122429
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Dario Krstić
121578
121578
5. Dujo Odrljin
122866
122866
6. Damir Pezelj
121583
121583
7. Ljubo Pudar
122428
122428
8. Petar Pudar
122431
122431
9. Kristijan Pudar
123114
123114
10. Mirko Ratković
122430
122430
11. Robert Ratković
122446
122446
12. Ante Vrcan
121587
121587
13. Andjelko Vukas
121588
121588
14. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152
15. Nevenko Žanko
122153
122153

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Mirko Gilić
122429
122429
5. Dario Krstić
121578
121578
6. Ivica Lišnić
121579
121579
7. Marinko Maroš
121581
121581
8. Damir Pezelj
121583
121583
9. Petar Pudar
122431
122431
10. Ljubo Pudar
122428
122428
11. Ante Ratković
121584
121584
12. Mirko Ratković
122430
122430
13. Robert Ratković
122446
122446
14. Ante Vrcan
121587
121587
15. Andjelko Vukas
121588
121588
16. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Mirko Gilić
122429
122429
5. Dario Krstić
121578
121578
6. Ivica Lišnić
121579
121579
7. Stipe Marinović
121580
8. Marinko Maroš
121581
121581
9. Dujo Odrljin
122866
122866
10. Damir Pezelj
121583
121583
11. Kristijan Pudar
123114
123114
12. Ljubo Pudar
122428
122428
13. Petar Pudar
122431
122431
14. Mirko Ratković
122430
122430
15. Robert Ratković
122446
122446
16. Svemir Sablić
121585
17. Ante Vrcan
121587
121587
18. Andjelko Vukas
121588
121588
19. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Mirko Gilić
122429
122429
5. Dario Krstić
121578
121578
6. Ivica Lišnić
121579
121579
7. Stipe Marinović
121580
8. Marinko Maroš
121581
121581
9. Petar Maroš
121582
121582
10. Damir Pezelj
121583
121583
11. Ljubo Pudar
122428
122428
12. Petar Pudar
122431
122431
13. Mirko Ratković
122430
122430
14. Svemir Sablić
121585
15. Ante Vrcan
121587
121587
16. Andjelko Vukas
121588
121588
17. Petar Vukas
121589
121589
18. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Mirko Gilić
122429
122429
5. Dario Krstić
121578
121578
6. Ivica Lišnić
121579
121579
7. Marinko Maroš
121581
121581
8. Petar Maroš
121582
121582
9. Damir Pezelj
121583
121583
10. Ljubo Pudar
122428
122428
11. Petar Pudar
122431
122431
12. Mirko Ratković
122430
122430
13. Robert Ratković
122446
122446
14. Ante Ratković
121584
121584
15. Ante Vrcan
121587
121587
16. Andjelko Vukas
121588
121588
17. Davor Vukasović-Lončar
122152
122152

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivanko Bošnjak
121575
121575
2. Jakov Čuklin
121576
121576
3. Ivan Gilić
121577
121577
4. Dario Krstić
121578
121578
5. Ivica Lišnić
121579
121579
6. Stipe Marinović
121580
7. Marinko Maroš
121581
121581
8. Petar Maroš
121582
121582
9. Damir Pezelj
121583
121583
10. Ante Ratković
121584
121584
11. Svemir Sablić
121585
12. Ante Vrcan
121587
121587
13. Andjelko Vukas
121588
121588
14. Petar Vukas
121589
121589
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više