Klubovi

Kuglački klub Mlaka - 810075

OIB: 57895881985
Adresa: Podpinjol 2, 51 000 Rijeka
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: tonci.mikac@gmail.com; lores.agotic@rss.hr
Adresa za dostavu pošte: Podpinjol 2, 51 000 Rijeka
Kontakt: Tonči Mikac 091 542 55 60 i Lores Agotić 098 919 25 63
Ovlaštene osobe: Tonči Mikac, Vladimir Cvjetan, Lores Agotić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Tajnik: Lores Agotić
Trener: Tonči Mikac

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Marina Bašić Palković
110005
110005 10.04.2004 Ž 2023 06.03.2023
2. Fatima Beljuli
110928
110928 30.09.2020 U14 2023
3. Venesa Bogdanović
110158
110158 30.06.2017 Ž 2023 09.03.2023
4. Mirna Bosak
110009
110009 30.06.2015 Ž 2023 01.10.2021
5. Kiara Bursać
111006
111006 02.10.2022 U14 2023 07.02.2023
6. Tia Bursać
111012
111012 27.10.2022 U9 2023 07.02.2023
7. Margarita Buvač
111063
111063 03.05.2023 U14 2023
8. Mihaela Cvijanović
110888
110888 30.11.2019 U14 2023 07.02.2023
9. Izidora Dolenc
110704
110704 30.06.2022 U23 2023 02.09.2022
10. Viktorija Duraković
110811
110811 19.01.2019 U18 2023 18.02.2022
11. Valentina Gal
110220
110220 28.06.2019 Ž 2023 06.03.2023
12. Anamarija Grdić
110471
110471 30.06.2017 U23 2023 09.03.2023
13. Nika Grubišić
110004
110004 10.04.2004 Ž 2023 06.09.2022
14. Martina Ikica
110623
110623 13.01.2013 U18 2023
15. Ana Jambrović
110006
110006 22.06.2014 Ž 2023 03.10.2022
16. Tia Kezele
110745
110745 21.03.2018 U14 2023 10.04.2018
17. Rori Kezele
110671
110671 02.06.2017 U18 2023 16.11.2017
18. Evelyn Kosanović
110809
110809 13.01.2019 U12 2023
19. Ana Koša
110966
110966 30.10.2021 U18 2023
20. Anika Lučić
110670
110670 02.06.2017 U18 2023 31.08.2018
21. Ines Maričić
110011
110011 30.06.2022 Ž 2023 19.08.2022
22. Anita Mehesz
130006
130006 28.06.2019 Ž 2023 24.02.2023
23. Mia Naletina
110322
110322 30.06.2022 U23 2023 24.02.2023
24. Petra Parenta
110669
110669 02.06.2017 U14 2023 11.04.2018
25. Milana Pavlic
110007
110007 30.06.2013 Ž 2023 27.02.2023
26. Dora Peradenić
110559
110559 03.02.2011 U23 2023
27. Anita Safrany
130007
130007 14.07.2021 Ž 2023 23.02.2023
28. Tamara Sinković
110232
110232 30.06.2017 U23 2023 23.03.2023
29. Jelena Švob
110967
110967 30.10.2021 U11 2023
30. Jelena Tadijanić
110810
110810 19.01.2019 U18 2023
31. Bojana Tintor
110808
110808 13.01.2019 U18 2023
32. Petra Todorović
111056
111056 27.03.2023 U9 2023
33. Jelena Tomašić
110002
110002 08.06.1998 Ž 2023
34. Ana Vrban
111013
111013 29.10.2022 U14 2023 27.10.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Mikac
320001
320001
2. Miljenko Šarac
310002
320002
IME I PREZIME HKS ID
1. Lores Agotić
520013
520013
2. Marcell Pintyőke
520091
520091

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Mirna Bosak
110009
110009
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Nika Grubišić
110004
110004
5. Ana Jambrović
110006
110006
6. Ivana Neralić
110163
110163
7. Milana Pavlic
110007
110007
8. Tatjana Perišić
130003
130003
9. Ljiljana Peroš
110001
110001
10. Jelena Tomašić
110002
110002
11. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elena Babić
110560
2. Marina Bašić Palković
110005
110005
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Danijela Bruketa
110558
5. Kristina Bruketa
110564
6. Iva Cindrić
110008
110008
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Martina Ikica
110623
110623
9. Ana Jambrović
110006
110006
10. Martina Kuljanin
110565
11. Živa Lečić
110566
12. Ivana Neralić
110163
110163
13. Milana Pavlic
110007
110007
14. Dora Peradenić
110559
110559
15. Tatjana Perišić
130003
130003
16. Bernarda Perković
110557
17. Ljiljana Peroš
110001
110001
18. Katarina Primorac
110563
19. Elisabetta Smešny
110561
20. Jelena Tomašić
110002
110002
21. Barbara Vidaković
110556
110556
22. Ivana Vidaković
110562
110562
23. Marija Zver
110003
110003
24. Michelle Žiković
110010

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Iva Flegar
110473
110473
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Ivana Neralić
110163
110163
10. Milana Pavlic
110007
110007
11. Tatjana Perišić
130003
130003
12. Ljiljana Peroš
110001
110001
13. Tamara Sinković
110232
110232
14. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Ivana Neralić
110163
110163
9. Milana Pavlic
110007
110007
10. Tatjana Perišić
130003
130003
11. Ljiljana Peroš
110001
110001
12. Tamara Sinković
110232
110232
13. Jelena Tomašić
110002
110002
14. Marija Zver
110003
110003
15. Michelle Žiković
110010

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Tihana Čavlović
110332
110332
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Ivana Neralić
110163
110163
10. Milana Pavlic
110007
110007
11. Tamara Sinković
110232
110232
12. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Tihana Čavlović
110332
110332
6. Viktorija Duraković
110811
110811
7. Anamarija Grdić
110471
110471
8. Nika Grubišić
110004
110004
9. Martina Ikica
110623
110623
10. Ana Jambrović
110006
110006
11. Rori Kezele
110671
110671
12. Tia Kezele
110745
110745
13. Evelyn Kosanović
110809
110809
14. Anika Lučić
110670
110670
15. Ivana Neralić
110163
110163
16. Petra Parenta
110669
110669
17. Milana Pavlic
110007
110007
18. Dora Peradenić
110559
110559
19. Tamara Sinković
110232
110232
20. Jelena Tadijanić
110810
110810
21. Bojana Tintor
110808
110808
22. Jelena Tomašić
110002
110002
23. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Tihana Čavlović
110332
110332
5. Valentina Gal
110220
110220
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Tihana Čavlović
110332
110332
5. Valentina Gal
110220
110220
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Anita Mehesz
130006
130006
9. Mia Naletina
110322
110322
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Anita Safrany
130007
130007
13. Tamara Sinković
110232
110232
14. Petra Stipetić
110591
110591

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Bašić Palković
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Ines Maričić
110011
110011
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Mia Naletina
110322
110322
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Anita Safrany
130007
130007
13. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više