Klubovi

Ženski kuglački klub Osijek '97 - 810090

OIB: 96818763678
Adresa: Šandora Petefija 204a, 31 000 Osijek
Kuglački savez Osječko baranjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr
Adresa za dostavu pošte: KS grada Osijeka - Kralja P. Svačića 67, 31 000 Osijek
Kontakt: Miroslav Liović 098 372 777
Ovlaštene osobe: Renata Žuža, Marina Matković i Miroslav Liović
Mrežne stranice: www.osijek97.com
Predsjednik: Renata Žuža
Tajnik: Marina Matković
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Natalia Crnogorac
110455
110455 02.07.2018 Ž 2023 17.09.2021
2. Mirjana Gorup
110403
110403 01.01.2016 60+ 2023 10.03.2023
3. Sanja Ivanetić
111025
111025 07.12.2022 U23 2023 11.01.2023
4. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891 10.01.2020 U23 2023 11.01.2023
5. Andrea Kolak
110181
110181 30.06.2006 Ž 2023 14.09.2022
6. Mirna Lozić
111024
111024 07.12.2022 U23 2023 11.01.2023
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687 03.08.2017 Ž 2023 10.03.2023
8. Marina Matković
110182
110182 26.08.2013 Ž 2023 10.03.2023
9. Katja Milinković
110893
110893 10.01.2020 U23 2023 17.09.2021
10. Štefica Pofuk
110184
110184 04.02.2015 Ž 2023 10.03.2023
11. Dora Prodanović
111029
111029 22.12.2022 U18 2023 11.01.2023
12. Zorica Todić
110186
110186 30.06.2005 Ž 2023 10.03.2023
13. Tanja Tokić
110187
110187 30.06.2015 Ž 2023 21.12.2020
14. Ines Tomić
110393 2
110393 30.06.2017 Ž 2023 10.03.2023
15. Katarina Tutnjević
110882
110882 30.10.2019 Ž 2023 17.09.2021
16. Margita Vuka
110183
110183 30.06.2005 Ž 2023 10.03.2023
17. Renata Žuža
110188
110188 16.08.2013 Ž 2023 10.03.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Nera Bakić
110791
110791 21.12.2022 U18 2023 09.02.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Miroslav Liović
320006
320006
2. Janko Radaković
320007
320007
3. Ines Tomić
310017
310017
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Pofuk
520014
520014

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Tamara Čaljkušić
110179
110179
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Mirjana Gorup
110403
110403
5. Andrea Kolak
110181
110181
6. Marina Matković
110182
110182
7. Štefica Pofuk
110184
110184
8. Teuta Stazić
110185
110185
9. Zorica Todić
110186
110186
10. Tanja Tokić
110187
110187
11. Margita Vuka
110183
110183
12. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Tamara Čaljkušić
110179
110179
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Mirjana Gorup
110403
110403
5. Andrea Kolak
110181
110181
6. Marina Matković
110182
110182
7. Štefica Pofuk
110184
110184
8. Teuta Stazić
110185
110185
9. Zorica Todić
110186
110186
10. Tanja Tokić
110187
110187
11. Margita Vuka
110183
110183
12. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Tamara Čaljkušić
110179
110179
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Mirjana Gorup
110403
110403
5. Ema Hofer
110317
110317
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
8. Marina Matković
110182
110182
9. Štefica Pofuk
110184
110184
10. Teuta Stazić
110185
110185
11. Zorica Todić
110186
110186
12. Tanja Tokić
110187
110187
13. Ines Tomić
110393 2
110393
14. Mihaela Vartušek
110732
110732
15. Margita Vuka
110183
110183
16. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Tamara Čaljkušić
110179
110179
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Ivona Đapić
110023
110023
5. Mirjana Gorup
110403
110403
6. Ema Hofer
110317
110317
7. Andrea Kolak
110181
110181
8. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
9. Marina Matković
110182
110182
10. Štefica Pofuk
110184
110184
11. Teuta Stazić
110185
110185
12. Zorica Todić
110186
110186
13. Tanja Tokić
110187
110187
14. Ines Tomić
110393 2
110393
15. Mihaela Vartušek
110732
110732
16. Margita Vuka
110183
110183
17. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Mirjana Gorup
110403
110403
5. Ema Hofer
110317
110317
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
8. Marina Matković
110182
110182
9. Štefica Pofuk
110184
110184
10. Zorica Todić
110186
110186
11. Tanja Tokić
110187
110187
12. Ines Tomić
110393 2
110393
13. Mihaela Vartušek
110732
110732
14. Margita Vuka
110183
110183
15. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Anđelka Dobek
110180
110180
4. Mirjana Gorup
110403
110403
5. Ema Hofer
110317
110317
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
8. Marina Matković
110182
110182
9. Štefica Pofuk
110184
110184
10. Zorica Todić
110186
110186
11. Tanja Tokić
110187
110187
12. Ines Tomić
110393 2
110393
13. Margita Vuka
110183
110183
14. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Mirjana Gorup
110403
110403
4. Ema Hofer
110317
110317
5. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
8. Marina Matković
110182
110182
9. Katja Milinković
110893
110893
10. Štefica Pofuk
110184
110184
11. Dunja Rakas
110892
110892
12. Zorica Todić
110186
110186
13. Tanja Tokić
110187
110187
14. Ines Tomić
110393 2
110393
15. Katarina Tutnjević
110882
110882
16. Margita Vuka
110183
110183
17. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Belani-Kizivat
110513
110513
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Mirjana Gorup
110403
110403
4. Ema Hofer
110317
110317
5. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
8. Marina Matković
110182
110182
9. Katja Milinković
110893
110893
10. Štefica Pofuk
110184
110184
11. Dunja Rakas
110892
110892
12. Zorica Todić
110186
110186
13. Tanja Tokić
110187
110187
14. Ines Tomić
110393 2
110393
15. Katarina Tutnjević
110882
110882
16. Margita Vuka
110183
110183
17. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Natalia Crnogorac
110455
110455
2. Mirjana Gorup
110403
110403
3. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
4. Andrea Kolak
110181
110181
5. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
6. Marina Matković
110182
110182
7. Katja Milinković
110893
110893
8. Štefica Pofuk
110184
110184
9. Zorica Todić
110186
110186
10. Tanja Tokić
110187
110187
11. Ines Tomić
110393 2
110393
12. Katarina Tutnjević
110882
110882
13. Margita Vuka
110183
110183
14. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Natalia Crnogorac
110455
110455
2. Mirjana Gorup
110403
110403
3. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
4. Andrea Kolak
110181
110181
5. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
6. Marina Matković
110182
110182
7. Katja Milinković
110893
110893
8. Štefica Pofuk
110184
110184
9. Zorica Todić
110186
110186
10. Tanja Tokić
110187
110187
11. Ines Tomić
110393 2
110393
12. Katarina Tutnjević
110882
110882
13. Margita Vuka
110183
110183
14. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nera Bakić
110791
110791
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Mirjana Gorup
110403
110403
4. Sanja Ivanetić
111025
111025
5. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Mirna Lozić
111024
111024
8. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
9. Marina Matković
110182
110182
10. Katja Milinković
110893
110893
11. Štefica Pofuk
110184
110184
12. Dora Prodanović
111029
111029
13. Zorica Todić
110186
110186
14. Tanja Tokić
110187
110187
15. Ines Tomić
110393 2
110393
16. Katarina Tutnjević
110882
110882
17. Margita Vuka
110183
110183
18. Renata Žuža
110188
110188

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nera Bakić
110791
110791
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Mirjana Gorup
110403
110403
4. Sanja Ivanetić
111025
111025
5. Lucia Jovanović-Žuža
110891
110891
6. Andrea Kolak
110181
110181
7. Mirna Lozić
111024
111024
8. Andrijana Marković-Đurin
110687
110687
9. Marina Matković
110182
110182
10. Katja Milinković
110893
110893
11. Štefica Pofuk
110184
110184
12. Dora Prodanović
111029
111029
13. Zorica Todić
110186
110186
14. Tanja Tokić
110187
110187
15. Ines Tomić
110393 2
110393
16. Katarina Tutnjević
110882
110882
17. Margita Vuka
110183
110183
18. Renata Žuža
110188
110188
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više