Povratak na popis kuglana


Kuglana: Fortuna

Županija: Osječko-baranjska

Grad: Đakovo

Adresa: N. Tesle 33

Broj staza: 4

Županijski savez: Istok

Kategorija: 1

Licenca: WNBA

Valjanost licence: 02.09.2019

Datum pregleda: 03.09.2016

Komisija: Pintarić

Marka automata: STI

Čunjevi: Syndur TOP Premium

Kugle: Aramith

Vlasnik/Upravitelj: Fortuna

Kontakt: Ivan Perković

Kontakt broj: 098 570 764

E-mail: fortuna@os.t-com.hr