Liga
1. HKL-ž
2. kolo, utakmica br. 10
Suci
Ante Lovričić, A
Tomislav Liović, A

Kuglana
Fortuna
14:00 - 17:03
video prijenos

ŽKK Đakovo - 5.0
2

Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poeni
25
2114
1089
3203
14.0
3.0
2.0
110024 Vesna Đapić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
2
81
34
115
0.0
 
1
82
41
123
0.0
 
0
88
54
142
1.0
 
0
97
53
150
1.0
 
3
348
182
530
2.0
0.0
110178 Ana Tolušić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
0
81
63
144
1.0
 
0
82
53
135
0.0
 
1
91
43
134
1.0
 
3
85
53
138
1.0
 
4
339
212
551
3.0
1.0
110169 Nikolina Kuić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
0
84
54
138
1.0
 
1
88
44
132
1.0
 
1
91
52
143
1.0
 
1
88
52
140
1.0
 
3
351
202
553
4.0
1.0
110177 Ivana Prugović
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
3
94
36
130
1.0
 
1
95
35
130
1.0
 
0
93
45
138
0.0
 
1
94
44
138
1.0
 
5
376
160
536
3.0
1.0
110175 Dalija Perković
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
1
91
45
136
0.0
 
4
81
35
116
0.0
 
1
93
44
137
0.0
 
0
93
45
138
0.0
 
6
358
169
527
0.0
0.0
110172 Marijana Majsterić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
1
80
34
114
0.0
 
0
83
53
136
1.0
 
3
85
35
120
0.0
 
0
94
42
136
1.0
 
4
342
164
506
2.0
0.0

ŽKK Istra - 3.0
0

Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poeni
10
2130
1068
3198
10.0
3.0
0.0
110096 Valentina Pavlaković
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
2
87
43
130
1.0
 
0
94
51
145
1.0
 
1
85
53
138
0.0
 
0
93
44
137
0.0
 
3
359
191
550
2.0
1.0
110211 Maja Nanić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
1
90
52
142
0.0
 
0
93
53
146
1.0
 
0
91
42
133
0.0
 
0
91
44
135
0.0
 
1
365
191
556
1.0
0.0
110095 Nikolina Pavlaković
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
1
80
44
124
0.0
 
0
79
44
123
0.0
 
0
86
52
138
0.0
 
2
93
35
128
0.0
 
3
338
175
513
0.0
0.0
110093 Tatjana Bebić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
0
87
42
129
0.0
 
2
81
27
108
0.0
 
0
97
43
140
1.0
 
0
83
41
124
0.0
 
2
348
153
501
1.0
0.0
110092 Katja Oplanić
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
1
98
41
139
1.0
 
0
84
44
128
1.0
 
0
99
42
141
1.0
 
0
99
45
144
1.0
 
1
380
172
552
4.0
1.0
110089 Marijana Liović
Prazne
Pune
Čišćenje
Ukupno
Set
Poen
0
90
48
138
1.0
 
0
84
50
134
0.0
 
0
83
43
126
1.0
 
0
83
45
128
0.0
 
0
340
186
526
2.0
1.0