Pregled svih liga

1. Hrvatska kuglačka liga - žene

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Mlaka
Rijeka
16 16 0 0 32 115.0 13.0
2. ŽKK Istra
Poreč
16 12 2 2 26 88.0 40.0
3. Podravka
Koprivnica
16 9 3 4 21 77.0 51.0
4. Admiral
Zagreb
16 10 1 5 21 76.0 52.0
5. Rijeka
Rijeka
16 9 1 6 19 68.0 60.0
6. ŽKK Split
Split
16 7 0 9 14 58.0 70.0
7. Zagreb
Zagreb
16 5 3 8 13 58.0 70.0
8. ŽKK Osijek '97
Osijek
16 4 1 11 9 43.0 85.0
9. Karlovac
Karlovac
16 1 1 14 3 30.5 97.5
10. ŽKK Đakovo
Đakovo
16 0 2 14 2 26.5 101.5
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Preuzimanja

Raspored utakmica
Izvješća kola:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Statistika:

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Valentina Gal
Mlaka
8.0
4665
590.63
5255.63
583.96
2. Mirna Bosak
Mlaka
7.0
4067
578.13
4645.13
580.64
3. Marijana Liović
ŽKK Istra
8.0
4638
581.85
5219.85
579.98
4. Nataša Ravnić
ŽKK Istra
7.0
4064
572.83
4636.83
579.60
5. Ana Jambrović
Mlaka
8.0
4554
605.75
5159.75
573.31
6. Matea Juričić
Rijeka
8.0
4541
600.13
5141.13
571.24
7. Ivana Juričić
Rijeka
8.0
4564
556.13
5120.13
568.90
8. Ana Vidan
ŽKK Split
8.0
4478
577.38
5055.38
561.71
9. Klara Sedlar
ŽKK Istra
8.0
4468
576.88
5044.88
560.54
10. Amela Nicol Imširović
Admiral
8.0
4474
569.14
5043.14
560.35
11. Željka Orehovec
Podravka
8.0
4483
557.75
5040.75
560.08
12. Milana Pavlic
Mlaka
7.0
3873
573.14
4446.14
555.77
13. Leonarda Majer
Zagreb
7.0
3876
541.13
4417.13
552.14
14. Lucija Marta Jelavić
Admiral
8.0
4368
591.50
4959.50
551.06
15. Marija Zver
Podravka
8.0
4396
538.25
4934.25
548.25
16. Kristina Lončarević
Zagreb
8.0
4392
531.25
4923.25
547.03
17. Mirjana Gorup
ŽKK Osijek '97
8.0
4375
521.13
4896.13
544.01
18. Vedrana Šimunić
Podravka
7.5
4086
530.40
4616.40
543.11
19. Matea Gašparović
ŽKK Split
8.0
4326
538.43
4864.43
540.49
20. Dalija Perković
ŽKK Đakovo
8.0
4322
531.33
4853.33
539.26
21. Jelena Kolarić
Podravka
7.0
3756
525.87
4281.87
535.23
22. Višnja Dragičević
ŽKK Split
7.0
3713
536.30
4249.30
531.16
23. Ivanka Kragić
ŽKK Split
7.5
3932
544.50
4476.50
526.65
24. Danica Torović
ŽKK Split
7.0
3666
544.40
4210.40
526.30
25. Margita Vuka
ŽKK Osijek '97
8.0
4200
507.75
4707.75
523.08
26. Marina Matković
ŽKK Osijek '97
7.0
3669
509.50
4178.50
522.31
27. Ivona Škalamera
Karlovac
8.0
4163
533.38
4696.38
521.82
28. Štefica Pofuk
ŽKK Osijek '97
8.0
4155
506.38
4661.38
517.93
29. Matea Sopta
ŽKK Đakovo
7.0
3583
488.00
4071.00
508.88
30. Kristina Čeliković
ŽKK Đakovo
7.5
3787
494.00
4281.00
503.65

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Anita Mehesz
Mlaka
5.00
2945.00
589.00
6.00
3594.00
599.00
11.00
6539.00
594.45
2. Valentina Gal
Mlaka
8.00
4665.00
583.13
8.00
4725.00
590.63
16.00
9390.00
586.88
3. Mirna Bosak
Mlaka
7.00
4067.00
581.00
8.00
4625.00
578.13
15.00
8692.00
579.47
4. Nataša Ravnić
ŽKK Istra
7.00
4064.00
580.57
6.00
3437.00
572.83
13.00
7501.00
577.00
5. Marijana Liović
ŽKK Istra
8.00
4638.00
579.75
6.50
3782.00
581.85
14.50
8420.00
580.69
6. Ivana Juričić
Rijeka
8.00
4564.00
570.50
8.00
4449.00
556.13
16.00
9013.00
563.31
7. Ana Jambrović
Mlaka
8.00
4554.00
569.25
8.00
4846.00
605.75
16.00
9400.00
587.50
8. Matea Juričić
Rijeka
8.00
4541.00
567.63
8.00
4801.00
600.13
16.00
9342.00
583.88
9. Tihana Čavlović
Mlaka
6.00
3378.00
563.00
2.50
1416.00
566.40
8.50
4794.00
564.00
10. Željka Orehovec
Podravka
8.00
4483.00
560.38
8.00
4462.00
557.75
16.00
8945.00
559.06
11. Ana Vidan
ŽKK Split
8.00
4478.00
559.75
8.00
4619.00
577.38
16.00
9097.00
568.56
12. Amela Nicol Imširović
Admiral
8.00
4474.00
559.25
7.00
3984.00
569.14
15.00
8458.00
563.87
13. Klara Sedlar
ŽKK Istra
8.00
4468.00
558.50
8.00
4615.00
576.88
16.00
9083.00
567.69
14. Jasmina Marinović
ŽKK Split
4.00
2224.00
556.00
5.00
2770.00
554.00
9.00
4994.00
554.89
15. Leonarda Majer
Zagreb
7.00
3876.00
553.71
8.00
4329.00
541.13
15.00
8205.00
547.00
16. Valentina Pavlaković
ŽKK Istra
6.00
3322.00
553.67
4.00
2146.00
536.50
10.00
5468.00
546.80
17. Milana Pavlic
Mlaka
7.00
3873.00
553.29
7.00
4012.00
573.14
14.00
7885.00
563.21
18. Tatjana Bebić
Rijeka
6.00
3302.00
550.33
8.00
4578.00
572.25
14.00
7880.00
562.86
19. Tea Miljković
Zagreb
6.48
3561.00
549.54
3.00
1627.00
542.33
9.48
5188.00
547.26
20. Marija Zver
Podravka
8.00
4396.00
549.50
8.00
4306.00
538.25
16.00
8702.00
543.88
21. Kristina Lončarević
Zagreb
8.00
4392.00
549.00
8.00
4250.00
531.25
16.00
8642.00
540.13
22. Maja Nanić
ŽKK Istra
5.75
3150.00
547.83
5.00
2706.00
541.20
10.75
5856.00
544.74
23. Mirjana Gorup
ŽKK Osijek '97
8.00
4375.00
546.88
8.00
4169.00
521.13
16.00
8544.00
534.00
24. Katja Oplanić
ŽKK Istra
5.00
2733.00
546.60
6.00
3335.00
555.83
11.00
6068.00
551.64
25. Lucija Marta Jelavić
Admiral
8.00
4368.00
546.00
8.00
4732.00
591.50
16.00
9100.00
568.75
26. Vedrana Šimunić
Podravka
7.50
4086.00
544.80
7.50
3978.00
530.40
15.00
8064.00
537.60
27. Marina Bašić Palković
Mlaka
4.25
2313.00
544.24
1.00
557.00
557.00
5.25
2870.00
546.67
28. Ines Manev
Zagreb
4.00
2169.00
542.25
5.00
2765.00
553.00
9.00
4934.00
548.22
29. Ana Augustinović
Admiral
5.00
2706.00
541.20
8.00
4841.00
605.13
13.00
7547.00
580.54
30. Matea Gašparović
ŽKK Split
8.00
4326.00
540.75
7.00
3769.00
538.43
15.00
8095.00
539.67
31. Dalija Perković
ŽKK Đakovo
8.00
4322.00
540.25
7.50
3985.00
531.33
15.50
8307.00
535.94
32. Kjara Mazulović
Admiral
5.52
2962.00
536.59
5.03
2832.00
563.02
10.55
5794.00
549.19
33. Jelena Kolarić
Podravka
7.00
3756.00
536.57
7.50
3944.00
525.87
14.50
7700.00
531.03
34. Nikolina Čoko
Karlovac
6.00
3215.00
535.83
8.00
4548.00
568.50
14.00
7763.00
554.50
35. Valentina Smuđ
Admiral
6.50
3474.00
534.46
8.00
4541.00
567.63
14.50
8015.00
552.76
36. Nikolina Pavlaković
ŽKK Istra
4.75
2529.00
532.42
5.00
2788.00
557.60
9.75
5317.00
545.33
37. Jasna Miletić
Rijeka
6.00
3194.00
532.33
4.50
2432.00
540.44
10.50
5626.00
535.81
38. Aleksandra Lukčin
Podravka
4.00
2129.00
532.25
2.00
1011.00
505.50
6.00
3140.00
523.33
39. Monika Matiša
Podravka
6.00
3188.00
531.33
7.50
4069.00
542.53
13.50
7257.00
537.56
40. Višnja Dragičević
ŽKK Split
7.00
3713.00
530.43
6.75
3620.00
536.30
13.75
7333.00
533.31
41. Anamarija Antonić
Rijeka
5.00
2650.00
530.00
2.50
1339.00
535.60
7.50
3989.00
531.87
42. Paulina Kopecki
ŽKK Đakovo
5.50
2911.00
529.27
3.50
1728.00
493.71
9.00
4639.00
515.44
43. Katarina Zajec
Karlovac
6.00
3173.00
528.83
7.00
3908.00
558.29
13.00
7081.00
544.69
44. Margita Vuka
ŽKK Osijek '97
8.00
4200.00
525.00
8.00
4062.00
507.75
16.00
8262.00
516.38
45. Ana Maležić
Karlovac
5.00
2624.00
524.80
5.50
2964.00
538.91
10.50
5588.00
532.19
46. Ivanka Kragić
ŽKK Split
7.50
3932.00
524.27
8.00
4356.00
544.50
15.50
8288.00
534.71
47. Marina Matković
ŽKK Osijek '97
7.00
3669.00
524.14
8.00
4076.00
509.50
15.00
7745.00
516.33
48. Danica Torović
ŽKK Split
7.00
3666.00
523.71
5.00
2722.00
544.40
12.00
6388.00
532.33
49. Andrijana Marković-Đurin
ŽKK Osijek '97
6.00
3142.00
523.67
1.00
522.00
522.00
7.00
3664.00
523.43
50. Ana Gerovac
Admiral
4.00
2090.00
522.50
4.00
2175.00
543.75
8.00
4265.00
533.13
51. Sanja Gizdulić
Rijeka
5.38
2811.00
522.49
6.50
3504.00
539.08
11.88
6315.00
531.57
52. Andrea Kolak
ŽKK Osijek '97
6.00
3134.00
522.33
5.00
2624.00
524.80
11.00
5758.00
523.45
53. Martina Čoko
Karlovac
5.00
2606.00
521.20
5.50
2931.00
532.91
10.50
5537.00
527.33
54. Narda Štulić
Zagreb
6.00
3123.00
520.50
8.00
4094.00
511.75
14.00
7217.00
515.50
55. Ivona Škalamera
Karlovac
8.00
4163.00
520.38
8.00
4267.00
533.38
16.00
8430.00
526.88
56. Mirjana Grivičić
ŽKK Đakovo
6.00
3118.00
519.67
3.00
1554.00
518.00
9.00
4672.00
519.11
57. Lidija Kos
Karlovac
6.00
3117.00
519.50
8.00
4481.00
560.13
14.00
7598.00
542.71
58. Štefica Pofuk
ŽKK Osijek '97
8.00
4155.00
519.38
8.00
4051.00
506.38
16.00
8206.00
512.88
59. Ljiljana Bolić
Podravka
6.50
3370.00
518.46
6.50
3441.00
529.38
13.00
6811.00
523.92
60. Ivanka Šego
ŽKK Split
5.00
2592.00
518.40
2.50
1191.00
476.40
7.50
3783.00
504.40
61. Danijela Šagovac
Karlovac
4.50
2316.00
514.67
2.00
1053.00
526.50
6.50
3369.00
518.31
62. Nikolina Kuić
ŽKK Đakovo
4.00
2057.00
514.25
6.50
3373.00
518.92
10.50
5430.00
517.14
63. Paula Polanšćak
Zagreb
6.50
3336.00
513.23
6.75
3629.00
537.63
13.25
6965.00
525.66
64. Matea Sopta
ŽKK Đakovo
7.00
3583.00
511.86
1.50
732.00
488.00
8.50
4315.00
507.65
65. Katarina Čurilović
Karlovac
4.00
2023.00
505.75
1.50
827.00
551.33
5.50
2850.00
518.18
66. Kristina Čeliković
ŽKK Đakovo
7.50
3787.00
504.93
1.50
741.00
494.00
9.00
4528.00
503.11
67. Nada Kulaš
ŽKK Đakovo
5.00
2523.00
504.60
3.25
1630.00
501.54
8.25
4153.00
503.39

Ivana Prugović
ŽKK Đakovo
2.00
1160.00
580.00
6.25
3235.00
517.60
8.25
4395.00
532.73
Julija Horvat
ŽKK Đakovo
2.00
1125.00
562.50
7.00
3731.00
533.00
9.00
4856.00
539.56
Nika Grubišić
Mlaka
2.75
1530.00
556.36
5.50
3058.00
556.00
8.25
4588.00
556.12
Andreya Alpeza
ŽKK Zaprešić
1.50
824.00
549.33
0.00
0.00
NaN
1.50
824.00
549.33
Iva Cindrić
Admiral
3.50
1882.00
537.71
1.58
913.00
577.85
5.08
2795.00
550.20
Vana Varga
ŽKK Varaždin
3.48
1869.00
537.07
2.00
1185.00
592.50
5.48
3054.00
557.30
Zorica Todić
ŽKK Osijek '97
1.00
536.00
536.00
3.50
1757.00
502.00
4.50
2293.00
509.56
Dunja Mikulić
Rijeka
3.00
1607.00
535.67
3.50
1870.00
534.29
6.50
3477.00
534.92
Ines Tomić
ŽKK Osijek '97
1.00
531.00
531.00
6.00
3218.00
536.33
7.00
3749.00
535.57
Irma Šimić
Zagreb
3.52
1865.00
529.83
4.75
2606.00
548.63
8.27
4471.00
540.63
Anja Vicković
Zagreb
1.50
791.00
527.33
2.25
1210.00
537.78
3.75
2001.00
533.60
Martina Legović Matošević
ŽKK Istra
3.25
1694.00
521.23
6.00
3313.00
552.17
9.25
5007.00
541.30
Maja Stojanović
Admiral
1.00
520.00
520.00
1.00
532.00
532.00
2.00
1052.00
526.00
Iva Vukošić
Admiral
3.00
1559.00
519.67
2.39
1240.00
518.83
5.39
2799.00
519.29
Martina Lozić
Endi-Tekstilac
2.00
1039.00
519.50
1.25
641.00
512.80
3.25
1680.00
516.92
Katarina Tutnjević
ŽKK Osijek '97
2.00
1037.00
518.50
0.50
230.00
460.00
2.50
1267.00
506.80
Gordana Balent
Rijeka
3.62
1862.00
514.36
2.50
1313.00
525.20
6.12
3175.00
518.79
Natalija Sonički
Karlovac
2.00
1013.00
506.50
2.00
1073.00
536.50
4.00
2086.00
521.50
Đurđica Strinić
ŽKK Split
1.50
758.00
505.33
0.50
257.00
514.00
2.00
1015.00
507.50
Maja Belošević
Zagreb
1.50
758.00
505.33
1.00
534.00
534.00
2.50
1292.00
516.80
Ana Grčić
Rijeka
2.00
1006.00
503.00
3.50
1919.00
548.29
5.50
2925.00
531.82
Ana-Marija Geček
Podravka
0.50
249.00
498.00
0.50
239.00
478.00
1.00
488.00
488.00
Marijana Majsterić
ŽKK Đakovo
1.00
490.00
490.00
8.00
4173.00
521.63
9.00
4663.00
518.11
Ružica Jelinek
Rijeka
1.00
488.00
488.00
1.00
542.00
542.00
2.00
1030.00
515.00
Sindy Jelenić
ŽKK Istra
0.25
120.00
480.00
0.50
254.00
508.00
0.75
374.00
498.67
Renata Žuža
ŽKK Osijek '97
1.00
468.00
468.00
0.00
0.00
NaN
1.00
468.00
468.00
Melinda Petrić
Podravka
0.50
231.00
462.00
0.50
246.00
492.00
1.00
477.00
477.00
Lora Burić
Karlovac
0.50
228.00
456.00
0.00
0.00
NaN
0.50
228.00
456.00
Lidija Križan
Karlovac
1.00
429.00
429.00
0.00
0.00
NaN
1.00
429.00
429.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Mlaka
8.0
17843
9482
27325
569.27
82
8.0
17888
10068
27956
582.42
55
16.0
35731
19550
55281
575.84
137
2. ŽKK Istra
8.0
17618
9100
26718
556.63
141
8.0
17809
9110
26919
560.81
111
16.0
35427
18210
53637
558.72
252
3. Rijeka
8.0
17354
8671
26025
542.19
185
8.0
17737
9010
26747
557.23
116
16.0
35091
17681
52772
549.71
301
4. Admiral
8.0
17278
8626
25904
539.67
192
8.0
18061
9423
27484
572.58
122
16.0
35339
18049
53388
556.13
314
5. Podravka
8.0
17460
8428
25888
539.33
192
8.0
17014
8682
25696
535.33
135
16.0
34474
17110
51584
537.33
327
6. Zagreb
8.0
17177
8557
25734
536.13
193
8.0
17274
8411
25685
535.10
169
16.0
34451
16968
51419
535.61
362
7. ŽKK Split
8.0
17270
8419
25689
535.19
210
8.0
17547
8495
26042
542.54
190
16.0
34817
16914
51731
538.86
400
8. ŽKK Osijek '97
8.0
17131
8116
25247
525.98
264
8.0
16773
7936
24709
514.77
252
16.0
33904
16052
49956
520.38
516
9. ŽKK Đakovo
8.0
17116
7960
25076
522.42
307
8.0
16896
7986
24882
518.38
277
16.0
34012
15946
49958
520.40
584
10. Karlovac
8.0
16864
8043
24907
518.90
269
8.0
17601
8686
26287
547.65
216
16.0
34465
16729
51194
533.27
485
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više