Popis sudaca - Zagrebački kuglački savez

Predsjednik zbora sudaca: Drago Burka
Tajnik zbora sudaca: Elizabeta Štajdogar
Komisija za delegiranje: Gordana Senta; Miroslav Semenski; Mirela Đeri
Datum izborne skupštine:

Ime Prezime Rang Lista IV stupanj Licenca vrijedi do HKS ID
Filip Boc SUDAC D NE 05.01.2023 420423
Tin Buconjić SAVEZNI A DA 13.12.2020 420351
Drago Burka SAVEZNI A DA 13.11.2020 420344
Damir Cerle SAVEZNI A DA 17.11.2019 420345
Ljubica Dolanski SUDAC D NE 13.09.2022 410106
Mirela Đeri REGIONALNI C NE 13.09.2019 410096
Petra Fiamengo REGIONALNI C NE 13.12.2020 410100
Petar Filipčić SUDAC D NE 13.09.2022 420414
Nikola Filipović MEĐUNARODNI A DA 30.06.2023 420063
Lucija Marta Jelavić SAVEZNI B DA 13.09.2022 410097
Kristina Juras Kovač SAVEZNI A DA 13.09.2022 410092
Ivan Jurišić SAVEZNI A DA 13.09.2022 420346
Kristijan Kerhin SUDAC D NE 13.09.2022 420415
Tomislav Kerhin REGIONALNI C NE 13.09.2022 420397
Daniel Kolar SAVEZNI B DA 29.08.2019 420137
Ivica Krapljan SAVEZNI A DA 17.11.2019 420347
Goran Marko SAVEZNI A DA 17.11.2019 420348
Nenad Mihajlović SAVEZNI A DA 13.12.2020 420109
Miroslav Noršić SAVEZNI A DA 13.12.2020 420352
Matija Pavlinić REGIONALNI C NE 13.12.2020 420378
Klara Sedlar REGIONALNI C NE 25.09.2020 410025
Miroslav Semenski SAVEZNI A DA 13.09.2022 420349
Nino Semenski SAVEZNI A DA 06.09.2021 420350
Gordana Senta SAVEZNI A DA 13.09.2022 410093
Milan Stančić SAVEZNI B DA 03.01.2020 420353
Elizabeta Štajdohar SAVEZNI A DA 19.08.2021 410094
Vedran Štajdohar SAVEZNI B DA 06.09.2021 420362
Ivica Tuščić REGIONALNI C NE 13.09.2022 420398