Popis sudaca - Kuglački savez Istarske županije

Predsjednik zbora sudaca: Šime Karamarko
Tajnik zbora sudaca: Ivan Jelenić
Komisija za delegiranje: Šime Karamarko; Patrik Demarki; Ivan Jelenić
Datum izborne skupštine: 27.08.2018.

Ime Prezime Rang Lista IV stupanj Licenca vrijedi do HKS ID
Mario Bolković SUDAC D NE 17.10.2019 420058
Patrick Demarki SAVEZNI A DA 17.10.2019 420048
Ivan Jelenić SUDAC D NE 17.10.2019 420059
Šime Karamarko SAVEZNI B DA 09.09.2021 420054
Velimir Lencović SAVEZNI B NE 17.10.2019 420049
Nikolina Liović SAVEZNI B DA 02.11.2022 410009
Marijana Liović SAVEZNI B DA 04.09.2020 410008
Zlatko Matijašević REGIONALNI C NE 09.09.2021 420056
Damir Miloš SAVEZNI A DA 17.11.2020 420060
Vlado Šimičević REGIONALNI C NE 17.10.2019 420055