Popis sudaca - Kuglački savez Zadarske županije

Predsjednik zbora sudaca: Marin Colić
Tajnik zbora sudaca: Ivica Fučijaš
Komisija za delegiranje: Marin Colić; Ivica Fučijaš
Datum izborne skupštine:

Ime Prezime Rang Lista IV stupanj Licenca vrijedi do HKS ID
Marijo Baljak SUDAC D NE 17.09.2022 420418
Marin Colić SAVEZNI A DA 12.02.2021 420334
Tihana Čavlović SUDAC D NE 17.09.2022 410123
Franka Humbolt SUDAC D NE 12.02.2021 410103
Žaklina Jelača REGIONALNI C NE 12.02.2021 410091
Josip Kartelo SUDAC D NE 10.09.2021 420390
Alen Kujundžić SUDAC D NE 17.09.2022 420416
Velimir Kurtin SAVEZNI A DA 17.09.2022 420342
Krsto Lulić SUDAC D NE 17.09.2022 420417
Željko Maloča SAVEZNI A DA 09.09.2022 420305
Ana-Marija Pavić SUDAC C NE 10.09.2021 410102
Ante Skorić REGIONALNI C NE 10.09.2021 420377
Davor Zekić REGIONALNI C NE 17.09.2022 420337