Popis sudaca - Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik zbora sudaca: Marko Hećimović
Tajnik zbora sudaca:
Komisija za delegiranje: Smiljana Duda, Davorka Novak; Tomislav Pleše
Datum izborne skupštine: 18.08.2018.

Ime Prezime Rang Lista IV stupanj Licenca vrijedi do HKS ID
Željka Babić REGIONALNI C NE 03.09.2021 410074
Zdravko Balač SAVEZNI A DA 18.08.2022 420264
Snježana Barberić SAVEZNI B DA 03.09.2021 410061
Zvonimir Canjuga SUDAC D NE 03.09.2021 420387
Zdenko Dal Ponte SAVEZNI A DA 04.09.2019 420270
Smiljana Duda SAVEZNI A DA 18.08.2022 410062
Dario Duda SAVEZNI A NE 20.12.2019 420271
Marko Filipović SUDAC D NE 20.12.2019 420287
Goran Filipović SAVEZNI A DA 13.09.2022 420268
Dragan Glajh SAVEZNI A DA 18.08.2022 420265
Ljiljana Gulić SAVEZNI B DA 20.12.2019 410065
Marko Hećimović SAVEZNI B DA 20.12.2019 420277
Dino Herić REGIONALNI C NE 20.12.2019 420283
Leonardo Horvat SAVEZNI A NE 04.09.2019 420273
Darko Kasumović SAVEZNI B NE 03.09.2021 420284
Mirna Matić SAVEZNI B DA 18.08.2022 410070
Davorka Novak SAVEZNI B DA 18.08.2022 410067
Tomislav Pejak SUDAC D NE 18.08.2022 420403
Daria Pejak SUDAC D NE 18.08.2022 410118
Milka Peulić SAVEZNI A DA 18.08.2022 410063
Tomislav Pleše SUDAC D NE 03.09.2021 420388
Željko Premuš SAVEZNI A NE 04.09.2019 420269
Pajo Raužan REGIONALNI C NE 04.09.2019 420280
Dražena Smuđ SAVEZNI A DA 18.08.2022 410064
Valerija Smuđ SAVEZNI B DA 18.08.2022 410068
Valentino Smuđ SUDAC D NE 18.08.2022 420419
Katarina Srpak REGIONALNI C NE 04.09.2019 410069
Željko Vacula SAVEZNI A DA 18.08.2022 420278
Igor Vondrak REGIONALNI C NE 04.09.2019 420286
Vladimir Vukmanović SAVEZNI A DA 18.08.2022 420267