Popis sudaca - Kuglački savez Bjelovarsko-bilogorske županije

Predsjednik zbora sudaca: Dario Blaško
Tajnik zbora sudaca: Nikola Košutić
Komisija za delegiranje: Dario Blaško; Darko Blaško, Nikola Košutić
Datum izborne skupštine: 04.05.2016.

Ime Prezime Rang Lista IV stupanj Licenca vrijedi do HKS ID
Stevo Antolić SAVEZNI B DA 06.09.2019 420007
Darko Blaško SAVEZNI A DA 06.09.2019 420002
Dario Blaško MEĐUNARODNI A DA 30.06.2023 420005
Goran Grof SAVEZNI A DA 02.09.2021 420009
Tomislav Grof SAVEZNI B DA 06.09.2019 420006
Josip Košutić SAVEZNI A DA 06.03.2022 420004
Nikola Košutić REGIONALNI C NE 02.09.2021 420014
Željko Košutić REGIONALNI C NE 02.09.2022 420012
Alen Pucarin SAVEZNI B NE 06.09.2019 420008
Matej Somljačan SUDAC D NE 02.09.2022 420407
Marija Šantek REGIONALNI C NE 06.09.2019 410001