Zaprešić - 5.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

4
2401
1386
3787
17
12.0
3.0
2.0

Osijek - 3.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

6
2372
1398
3770
-17
12.0
3.0
0.0

1

A. Kujundžić

175
154
164
165
658
4.0
1.0

V. Knežević

157
146
152
160
615
0.0
0.0

2

M. Mance

146
163
175
163
647
2.0
1.0

B. Bogdanović

149
165
150
156
620
2.0
0.0

3

F. Boc

157
129
147
150
583
0.0
0.0

M. Mušanić

159
166
178
181
684
4.0
1.0

4

U. Stoklas

155
152
151
146
604
1.0
0.0

Matija Tutnjević

164
139
155
148
606
3.0
1.0

5

L. Bolanča

149
196
169
162
676
4.0
1.0

D. Radoš

142
162
135
160
599
0.0
0.0

6

B. Gašpert

150
159
150
160
619
1.0
0.0

M. Liović

152
168
140
186
646
3.0
1.0