Korana II - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

41
2207
1005
3212
131
14.0
4.0
2.0

Mantinela I - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

61
2157
924
3081
-131
10.0
2.0
0.0

1

G. Živčić

132
119
120
130
501
0.0
0.0

M. Žaja

135
123
140
146
544
4.0
1.0

2

D. Vuković

130
146
122
142
540
4.0
1.0

J. Palajsa / (61) I. Špoljarić

116
126
108
116
466
0.0
0.0

3

T. Vuković

131
135
127
135
528
2.0
1.0

M. Lukić

136
138
122
130
526
2.0
0.0

4

P. Grašić

145
148
122
135
550
4.0
1.0

J. Barilović / (61) I. Vazgeč

119
114
113
107
453
0.0
0.0

5

J. Bogović

140
146
145
118
549
2.0
0.0

D. Špoljarić

130
136
148
153
567
2.0
1.0

6

D. Malkoč / (6) Ž. Požega

149
134
114
147
544
2.0
1.0

I. Mateša

115
147
132
131
525
2.0
0.0