Mantinela I - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

56
2159
957
3116
-157
7.5
2.0
0.0

Dubovac - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

22
2182
1091
3273
157
16.5
4.0
2.0

1

M. Žaja

146
137
138
167
588
2.0
1.0

Ž. Božičević

153
141
135
144
573
2.0
0.0

2

I. Mateša

131
125
139
142
537
2.0
0.0

I. Kasunić

138
121
154
137
550
2.0
1.0

3

J. Barilović

122
125
126
106
479
1.0
0.0

M. Rašković

129
140
124
126
519
3.0
1.0

4

M. Lukić

115
131
136
116
498
0.0
0.0

N. Vojak

118
144
137
142
541
4.0
1.0

5

D. Špoljarić

131
139
118
130
518
2.5
1.0

D. Kuštreba

131
125
116
138
510
1.5
0.0

6

J. Palajsa

120
131
126
119
496
0.0
0.0

M. Tomašić

148
138
148
146
580
4.0
1.0