Gomirje - 3.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

31
2144
1032
3176
-48
9.5
3.0
0.0

Goranin I - 5.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

37
2194
1030
3224
48
14.5
3.0
2.0

1

M. Pavlović

118
127
132
126
503
1.0
0.0

M. Frlan

130
133
139
119
521
3.0
1.0

2

Slobodan Vignjević

129
118
132
123
502
0.0
0.0

K. Petranović

144
138
141
146
569
4.0
1.0

3

R. Klobučar

145
139
147
133
564
2.0
1.0

M. Mrle

148
127
126
143
544
2.0
0.0

4

V. Širola

121
141
136
140
538
2.0
1.0

M. Latinović

128
144
135
130
537
2.0
0.0

5

M. Stipanović

117
139
130
125
511
1.0
0.0

S. Rački

125
139
130
152
546
3.0
1.0

6

Saša Vignjević

134
134
157
133
558
3.5
1.0

D. Malnar

133
134
131
109
507
0.5
0.0