ŽUPANIJSKI SAVEZI


Naziv OIB
1. Hrvatski kuglački savez 48949263493
2. Kuglački savez Bjelovarsko-bilogorske županije 41351018218
3. Kuglački savez Brodsko-posavske županije 41575738740
4. Kuglački savez Istarske županije 44098999781
5. Kuglački savez Karlovačke županije 14656644513
6. Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije 92702745327
7. Kuglački savez Krapinsko-zagorske županije 82837034425
8. Kuglački savez Ličko senjske županije 85492547030
9. Kuglački savez Osječko baranjske županije 45237879812
10. Kuglački savez Požeško-slavonske županije 66999968149
11. Kuglački savez Primorsko-goranske županije 77323808215
12. Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije 86302141856
13. Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije 96604325140
14. Kuglački savez Šibensko-kninske županije 73572918490
15. Kuglački savez Varaždinske županije 15831968919
16. Kuglački savez Virovitičko-podravske županije 45191359845
17. Kuglački savez Zadarske županije 28583173389
18. Kuglački savez Zagrebačke županije 75794664869
19. Međimurski kuglački savez 31799833749
20. Zagrebački kuglački savez 54712248399